Приемането на хармонизирани правила за пътуване с домашни любимци улесни гражданите на ЕС и техните кучета, котки или порове да се ползват от свободата на движение в рамките на Съюза. Тази значителна стъпка стана възможна благодарение на драматичния напредък, постигнат в борбата срещу бяс.

За движението между държави от ЕС или от държави извън ЕС ваксинацията против бяс, документирана в паспорта за домашни любимци или в ветеринарния здравен сертификат, е единственото изискване за кучета, котки и порове да пътуват през границите на ЕС, с някои изключения.

Темите на програмата за обучение BTSF /курса по движение на кучета и котки са:

  • Ролята на одобрените от ЕС серологични лаборатории за бяс;
  • Законодателство на ЕС и контрол на търговията и движението на домашни любимци в рамките на ЕС;
  • Законодателството на ЕС относно вноса и движението с нетърговска цел на кучета и котки от трети държави;
  • Контрола на граничните инспекционни пунктове и на граничните входни пунктове;
  • Най-добри практики в комуникацията и сътрудничеството между компетентните органи и други заинтересовани страни;
  • Най-добри практики за откриване на незаконните движения.

Тази програма за обучение е разработена за профилите и длъжностите, описани по-долу. Моля, проверете съответствието с критериите за подбор, преди да подадете или валидирате кандидатурите.

  • Да бъдат служители от компетентните органи, определени да имат компетенции в разработването и прилагането на контрола върху движението на кучета (внос, търговия или движение с нетърговска цел).
  • Поради това ветеринарните лекари, работещи на граничните инспекционни пунктове, на централно и местно равнище, са допустими. Освен това се канят митническите служители, отговарящи за контрола в пътническите входни пунктове.
Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
14 11/10/2022 14/10/2022 МАЛАГА ИСПАНИЯ
15 15/11/2022 18/11/2022 АМСТЕРДАМ НИДЕРЛАНДИЯ
16 13/12/2022 16/12/2022 МАЛАГА ИСПАНИЯ
Движение на кучета и котки