Splošni cilji programa usposabljanja BTSF /Course o medsektorskih simulacijskih vajah za usklajevanje kriznega upravljanja na področju zdravstvenega varstva rastlin so pripraviti, organizirati in oceniti medsektorske simulacijske vaje za usklajevanje izbruhov in odzivanje na krize, ki vključujejo organe za agroživilsko verigo in po potrebi organe za javno zdravje ter krizne koordinatorje:

 • izboljšanje načrtovanja pripravljenosti in odzivanja na krizne razmere s preskusnimi postopki, vzpostavljenimi na nacionalni ravni (načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih) in na ravni EU (npr. splošni krizni načrt);
 • zagotavljanje skladnosti, interoperabilnosti in usklajevanja med lokalno in nacionalno ravnjo ter ravnjo EU;
 • zagotavljanje sodelovanja med državami članicami in zadevnimi mednarodnimi partnerji z uporabo ustreznih kanalov;
 • zagotavljanje usklajevanja med pristojnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi na nacionalni ravni;
 • zagotavljanje usklajevanja obveščanja o tveganju na lokalni in nacionalni ravni ter ravni EU;
 • izboljšanje pripravljenosti na komunikacijske izzive in izzive odločanja v kriznih razmerah, kot so npr. odločanje o tem, kdaj komunicirati, kako obravnavati negotovost pri komuniciranju in kako uravnotežiti znanstvene ocene s političnimi ocenami, trgovino, gospodarskim učinkom, zaupanjem potrošnikov in javnim zdravjem.

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • 01. Uvod v vajo: Ozadje, cilji in cilji
 • 02. Usklajevanje kriznega upravljanja in odzivanje v sektorju zdravstvenega varstva rastlin: institucionalni in pravni okvir
 • 03. Splošni in posebni načrti ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih
 • 04. Izbruhi IMSOC/EUROPHYT in večdržavni izbruhi
 • 05. Izkušnje z izbruhom Bursaphelenchus xylophilus
 • Simulacijski vaji
 • 08. Povzetek simulacijske vaje (vroče pranje in elementi poročila Simex)
 • 09. Poročilo o vajah: Pridobljene izkušnje, ukrepi, potrebni za zagotovitev pridobljenih izkušenj (načrt za izboljšanje)

Ta program usposabljanja je namenjen profilom in funkcijam, opisanim v nadaljevanju. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

Usposabljanje je namenjeno uradnikom pristojnih organov, ki so vključeni v pripravljenost in obvladovanje kriz (po možnosti na centralni in/ali regionalni ravni) na izbranem področju, ki prihajajo samo iz držav članic, če to odobri Komisija, in ki so se zavezali k razširjanju gradiva za usposabljanje v svojih organizacijah.

Zasedanje Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 11/10/2022 13/10/2022 Bruselj Belgija
2 03/10/2023 05/10/2023 PREKLICANO PREKLICANO
3 29/11/2023 01/12/2023 PREKLICANO PREKLICANO
Medsektorske simulacijske vaje za usklajevanje kriznega upravljanja na področju zdravstvenega varstva rastlin