Obiectivele generale ale programului de formare/cursului BTSF privind exercițiile de simulare intersectoriale privind coordonarea gestionării crizelor în domeniul sănătății plantelor sunt pregătirea, desfășurarea și evaluarea exercițiilor intersectoriale de simulare de nivel superior privind coordonarea focarelor epidemice și răspunsul în situații de criză, cu implicarea autorităților din lanțul agroalimentar și, după caz, a autorităților din domeniul sănătății publice, precum și a coordonatorilor situațiilor de criză:

 • îmbunătățirea planificării pregătirii și a răspunsului pentru situații de criză prin testarea în vigoare la nivel național (planuri de urgență) și la nivelul UE (de exemplu, planul general pentru situații de criză);
 • asigurarea coerenței, interoperabilității și coordonării între nivelul local, național și nivelul UE;
 • asigurarea interacțiunii între statele membre și cu partenerii internaționali vizați prin utilizarea canalelor adecvate;
 • asigurarea coordonării între autoritățile competente și alte părți interesate la nivel național;
 • garantarea coordonării comunicării riscurilor la nivel local, național și la nivelul UE;
 • îmbunătățirea gradului de pregătire pentru provocările în materie de comunicare și de luare a deciziilor în situații de criză, cum ar fi, de exemplu, decizia cu privire la momentul comunicării, modul de gestionare a incertitudinii în comunicare și modul de echilibrare a evaluărilor științifice și a evaluării politice, a comerțului, a impactului economic, a încrederii consumatorilor și a sănătății publice.

Cursul abordează următoarele teme:

 • 01. Introducere exercițiu: Context, obiective și obiective
 • 02. Coordonarea gestionării crizelor și răspunsul la acestea în sectorul fitosanitar: cadrul juridic și instituțional
 • 03. Planuri de urgență generale și specifice
 • 04. Focarele IMSOC/EUROPHYT și focarele multinaționale
 • 05. Experiența în ceea ce privește focarul Bursaphelenchus xylophilus
 • Propunerile exercițiului de simulare
 • 08. Recap privind exercițiul de simulare (spălare caldă și elemente ale raportului Simex)
 • 09. Informare privind exercițiul: Lecții identificate, acțiuni necesare pentru asigurarea lecțiilor învățate (planul de îmbunătățire)

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați conformitatea cu criteriile de selecție înainte de a depune sau de a valida candidaturile.

Formarea se adresează funcționarilor din cadrul autorităților competente implicați în pregătirea pentru situații de criză și în gestionarea acestora (de preferință la nivel central și/sau regional) în domeniul ales, care provin numai din statele membre, sub rezerva aprobării de către Comisie, și care s-au angajat să difuzeze materiale de formare în cadrul organizațiilor lor.

Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 11/10/2022 13/10/2022 Bruxelles Belgia
2 03/10/2023 05/10/2023 ANULATĂ ANULATĂ
3 29/11/2023 01/12/2023 ANULATĂ ANULATĂ
Exerciții de simulare intersectoriale privind coordonarea gestionării crizelor în domeniul sănătății plantelor