Ogólnym celem programu szkoleniowego w ramach programu/tury szkoleniowej w ramach programu BTSF w zakresie międzysektorowych ćwiczeń symulacyjnych dotyczących koordynacji zarządzania kryzysowego w dziedzinie zdrowia roślin jest przygotowanie, prowadzenie i ocena międzysektorowych ćwiczeń symulacyjnych dotyczących koordynacji ognisk i reagowania kryzysowego z udziałem organów ds. łańcucha rolno-spożywczego oraz, w razie potrzeby, organów ds. zdrowia publicznego, a także koordynatorów ds. sytuacji kryzysowych:

 • poprawa planowania gotowości i reagowania w sytuacjach kryzysowych za pomocą procedur testowania obowiązujących na szczeblu krajowym (plany awaryjne) i na szczeblu UE (np. ogólny plan kryzysowy);
 • zapewnienie spójności, interoperacyjności i koordynacji między szczeblem lokalnym, krajowym i unijnym;
 • zapewnienie interakcji między państwami członkowskimi i z zainteresowanymi partnerami międzynarodowymi poprzez wykorzystanie odpowiednich kanałów;
 • zapewnienie koordynacji między właściwymi organami i innymi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym;
 • zagwarantowanie koordynacji informowania o ryzyku na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym;
 • poprawa gotowości na wyzwania związane z komunikacją i podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych, takie jak np. podejmowanie decyzji o tym, kiedy należy się komunikować, jak radzić sobie z niepewnością w komunikacji oraz jak równoważyć oceny naukowe z oceną polityczną, handlem, skutkami gospodarczymi, zaufaniem konsumentów i zdrowiem publicznym.

Kurs obejmuje następujące tematy:

 • 01. Wprowadzenie ćwiczenia: Kontekst, cele i cele
 • 02. Koordynacja zarządzania kryzysowego i reagowanie w sektorze ochrony roślin: ramy instytucjonalne i prawne
 • 03. Ogólne i szczegółowe plany awaryjne
 • 04. IMSOC/EUROPHYT i ogniska choroby w wielu krajach
 • 05. Doświadczenia związane z epidemią Bursaphelenchus xylophilus
 • Przedmioty ćwiczenia symulacyjne
 • 08. Podsumowanie ćwiczenia symulacyjnego (pranie na gorąco i elementy sprawozdania Simexa)
 • 09. Sprawozdanie z ćwiczenia: Zebrane doświadczenia i wnioski, działania niezbędne do zapewnienia wyciągniętych wniosków (plan poprawy)

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

Szkolenie jest skierowane do urzędników właściwych organów zaangażowanych w gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzanie kryzysowe (najlepiej na szczeblu centralnym lub regionalnym) w wybranej dziedzinie, pochodzących wyłącznie z państw członkowskich, pod warunkiem uzyskania zgody Komisji i którzy zobowiązali się do rozpowszechniania materiałów szkoleniowych w swoich organizacjach.

Sesja Data rozpoczęcia Data końcowa Miasto Państwo
1 11/10/2022 13/10/2022 Bruksela Belgia
2 03/10/2023 05/10/2023 ODWOŁANE ODWOŁANE
3 29/11/2023 01/12/2023 ODWOŁANE ODWOŁANE
Międzysektorowe ćwiczenia symulacyjne dotyczące koordynacji zarządzania kryzysowego w zakresie zdrowia roślin