Ogólne cele programu szkoleniowego BTSF/kursu na temat międzysektorowych ćwiczeń symulacyjnych dotyczących koordynacji zarządzania kryzysowego w dziedzinie zdrowia roślin obejmują przygotowanie, przeprowadzenie i ocenę międzysektorowych ćwiczeń symulacyjnych dotyczących koordynacji reagowania na ogniska choroby i reagowania kryzysowego z udziałem organów łańcucha rolno-spożywczego oraz, w razie potrzeby, organów ds. zdrowia publicznego, a także koordynatorów ds. sytuacji kryzysowych:

 • poprawa planowania gotowości i reagowania na sytuacje kryzysowe poprzez procedury testowania obowiązujące na szczeblu krajowym (plany awaryjne) i unijnym (np. ogólny plan kryzysowy);
 • zapewnienie spójności, interoperacyjności i koordynacji między szczeblem lokalnym, krajowym i unijnym;
 • zapewnienie interakcji między państwami członkowskimi oraz z zainteresowanymi partnerami międzynarodowymi poprzez wykorzystanie odpowiednich kanałów;
 • zapewnienie koordynacji między właściwymi organami i innymi zainteresowanymi stronami na szczeblu krajowym;
 • zagwarantowanie koordynacji informowania o ryzyku na szczeblu lokalnym, krajowym i unijnym;
 • poprawa gotowości na wyzwania związane z komunikacją i podejmowaniem decyzji w sytuacjach kryzysowych, takie jak np. podejmowanie decyzji o tym, kiedy należy się komunikować, jak radzić sobie z niepewnością podczas komunikacji oraz jak zrównoważyć oceny naukowe z oceną polityczną, handlem, skutkami gospodarczymi, zaufaniem konsumentów i zdrowiem publicznym.

Kurs dotyczy następujących tematów:

 • 01. Wprowadzenie do ćwiczenia: Tło, Cele & Cele
 • 02. Koordynacja zarządzania kryzysowego i reagowanie w sektorze zdrowia roślin: ramy instytucjonalne i prawne
 • 03. Ogólne i szczegółowe plany awaryjne
 • 04. Ogniska IMSOC/EUROPHYT i ogniska choroby w wielu krajach
 • 05. Doświadczenia z epidemią Popillia japonica Newman
 • Wstrzykiwanie ćwiczeń symulacyjnych
 • 08. Podsumowanie ćwiczenia symulacyjnego (pranie na gorąco i elementy raportu SimEx)
 • 09. Sprawozdanie z ćwiczenia: Zidentyfikowane wnioski, działania niezbędne do zapewnienia wyciągniętych wniosków (plan poprawy)

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany z myślą o profilach i stanowiskach opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami kwalifikacji.

Szkolenie jest skierowane do urzędników właściwych organów zaangażowanych w gotowość na wypadek sytuacji kryzysowej i zarządzanie kryzysowe (najlepiej na szczeblu centralnym lub regionalnym) w wybranej dziedzinie, pochodzących wyłącznie z państw członkowskich, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komisję i którzy zobowiązali się do rozpowszechniania materiałów szkoleniowych w swoich organizacjach.

Sesja  Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Państwo
1  11.10.2022 r. 13.10.2022 r. Bruksela Belgia
2  3 października 2023 r. 05/10/2023 ODWOŁANE ODWOŁANE
3  29.11.2023 r. 1 grudnia 2023 r. ODWOŁANE ODWOŁANE
4   27/05/2024  29 maja 2024 r.  Warszawa  Polska
5   1 lipca 2024 r.  3 lipca 2024 r.  Bratysława  Słowacja
6   28/10/2024 26/11/2024  30/10/2024 28/11/2024  Rzym  Włochy
Międzysektorowe ćwiczenia symulacyjne dotyczące koordynacji zarządzania kryzysowego w zakresie zdrowia roślin