De algemene doelstellingen van het BTSF -opleidingsprogramma/het Hof voor intersectorale simulatieoefeningen inzake crisisbeheersingscoördinatie op het gebied van de fytosanitaire gezondheid zijn het voorbereiden, houden en evalueren van intersectorale simulatieoefeningen voor tafelbladen over uitbraakcoördinatie en crisisrespons waarbij autoriteiten in de agrovoedingsketen en, indien nodig, volksgezondheidsinstanties en crisiscoördinatoren betrokken zijn:

 • verbetering van de paraatheids- en responsplanning voor crisissituaties door middel van testprocedures op nationaal (noodplannen) en op EU-niveau (bv. het algemene crisisplan);
 • zorgen voor samenhang, interoperabiliteit en coördinatie tussen lokaal, nationaal en EU-niveau;
 • zorgen voor interactie tussen de lidstaten en met de betrokken internationale partners door gebruik te maken van de passende kanalen;
 • zorgen voor coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden op nationaal niveau;
 • het waarborgen van de coördinatie van risicocommunicatie op lokaal, nationaal en EU-niveau;
 • verbetering van de paraatheid voor communicatie- en besluitvormingsuitdagingen in crisissituaties, zoals bijvoorbeeld het beslissen wanneer te communiceren, hoe om te gaan met onzekerheid bij de communicatie en hoe wetenschappelijke beoordelingen in evenwicht kunnen worden gebracht ten opzichte van politieke evaluatie, handel, economische impact, consumentenvertrouwen en volksgezondheid.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • 01. Oefening Inleiding: Achtergrond, Doelstellingen & Doelstellingen
 • 02. Coördinatie en respons op het gebied van crisisbeheersing in de fytosanitaire sector: institutioneel en juridisch kader
 • 03. Algemene en specifieke rampenplannen
 • 04. IMSOC/EUROPHYT en uitbraken in meerdere landen
 • 05. Ervaring met Popillia japonica Newman uitbraak
 • Simulatie Oefening Injecten
 • 08. Samenvatting van de simulatieoefening (hot wash en elementen van SimEx Report)
 • 09. Oefening debrief: Geïdentificeerde lessen, maatregelen die nodig zijn om de geleerde lessen te waarborgen (verbeteringsplan)

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

De opleiding is gericht aan ambtenaren van bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij crisisparaatheid en crisisbeheersing (bij voorkeur op centraal en/of regionaal niveau) op het gekozen gebied, uitsluitend afkomstig uit de lidstaten, mits de Commissie daarvoor toestemming heeft verleend en die zich ertoe hebben verbonden opleidingsmateriaal binnen hun organisaties te verspreiden.

Sessie  Startdatum Einddatum Stad Land
1  11/10/2022 13/10/2022 Brussel België
2  03/10/2023 05/10/2023 GEANNULEERD GEANNULEERD
3  29/11/2023 01/12/2023 GEANNULEERD GEANNULEERD
4   27/05/2024  29/05/2024  Warschau  Polen
5   01/07/2024  03/07/2024  Bratislava  Slowakije
6   28/10/2024  30/10/2024  Rome  Italië
Intersectorale simulatieoefeningen voor de coördinatie van crisisbeheersing op fytosanitair gebied