Opći su ciljevi programa osposobljavanja BTSF -a/ Turse o međusektorskim simulacijskim vježbama za koordinaciju upravljanja krizama u biljnom zdravstvu pripremiti, održati i ocijeniti međusektorske simulacijske vježbe simulacije o koordinaciji izbijanja bolesti i odgovoru na krizu koje uključuju tijela poljoprivredno-prehrambenog lanca i, prema potrebi, javnozdravstvena tijela te krizne koordinatore:

 • poboljšanje pripravnosti i planiranja odgovora za krizne situacije postupcima testiranja uspostavljenima na nacionalnoj razini (planovi za nepredvidive situacije) i na razini EU-a (npr. opći plan za krizu);
 • osiguravanje dosljednosti, interoperabilnosti i koordinacije između lokalne i nacionalne razine te razine EU-a;
 • osiguravanje interakcije među državama članicama i s međunarodnim partnerima na koje se to odnosi korištenjem odgovarajućih kanala;
 • osiguravanje koordinacije između nadležnih tijela i drugih dionika na nacionalnoj razini;
 • jamčenje koordinacije obavješćivanja o riziku na lokalnoj i nacionalnoj razini te na razini EU-a;
 • poboljšanje pripravnosti na komunikacijske izazove i izazove u donošenju odluka u kriznim situacijama, kao što su npr. odlučivanje o tome kada komunicirati, kako riješiti nesigurnost u komunikaciji i kako uravnotežiti znanstvene procjene i političke procjene, trgovinu, gospodarski učinak, povjerenje potrošača i javno zdravlje.

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • 01. Uvod vježbe: Kontekst, ciljevi i ciljevi
 • 02. Koordinacija upravljanja kriznim situacijama i odgovor na njih u sektoru biljnog zdravstva: institucijski i pravni okvir
 • 03. Opći i posebni planovi za nepredvidive situacije
 • 04. IMSOC/EUROPHYT i izbijanja bolesti u više zemalja
 • 05. Iskustvo s izbijanjem bolesti Bursaphelenchus xylophilus
 • Injekcije za simulacijsku vježbu
 • 08. Prikažite simulacijsku vježbu (ispranje vrućim kočnicama i elementi izvješća Simex-a)
 • 09. Izvješće o vježbi: Utvrđene pouke, mjere potrebne za osiguravanje stečenih iskustava (plan poboljšanja)

Ovaj je program osposobljavanja osmišljen za radna mjesta i profesionalne položaje opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite usklađenost s kriterijima odabira.

Osposobljavanje je namijenjeno službenicima iz nadležnih tijela uključenih u pripravnost za krizne situacije i upravljanje njima (po mogućnosti na središnjoj i/ili regionalnoj razini) u odabranom području koje dolaze samo iz država članica, podložno odobrenju Komisije i koji su se obvezali na širenje materijala za osposobljavanje unutar svojih organizacija.

Sjednici Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 11/10/2022 13/10/2022 Bruxelles Belgija
2 03/10/2023 05/10/2023 OTKAZANO OTKAZANO
3 29/11/2023 01/12/2023 OTKAZANO OTKAZANO
Međusektorske simulacijske vježbe o koordinaciji upravljanja kriznim situacijama u biljnom zdravstvu