BTSF -koulutusohjelman/kurssin, joka koskee monialaisia simulaatioharjoituksia kriisinhallinnan koordinoinnista kasvinterveyden alalla, yleisinä tavoitteina on valmistella, järjestää ja arvioida epidemian koordinointia ja kriisitoimia koskevia monialaisia simulaatioharjoituksia, joihin osallistuu elintarvikeketjun viranomaisia ja tarvittaessa kansanterveysviranomaisia sekä kriisikoordinaattoreita:

 • kriisitilanteita koskevan valmius- ja reagointisuunnittelun parantaminen kansallisella tasolla (varautumissuunnitelmat) ja EU:n tasolla käytössä olevien testausmenettelyjen avulla (esim. kriisien yleissuunnitelma);
 • johdonmukaisuuden, yhteentoimivuuden ja koordinoinnin varmistaminen paikallisen, kansallisen ja EU:n tason välillä;
 • varmistetaan vuorovaikutus jäsenvaltioiden välillä ja asianomaisten kansainvälisten kumppaneiden kanssa käyttämällä asianmukaisia kanavia;
 • toimivaltaisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien välisen koordinoinnin varmistaminen kansallisella tasolla;
 • varmistetaan riskiviestinnän koordinointi paikallisella, kansallisella ja EU:n tasolla;
 • parannetaan varautumista viestintä- ja päätöksentekohaasteisiin kriisitilanteissa, esimerkiksi päättämällä, milloin viestitään, miten voidaan käsitellä epävarmuutta viestinnässä ja miten tieteelliset arvioinnit ja poliittinen arviointi, kauppa, taloudelliset vaikutukset, kuluttajien luottamus ja kansanterveys ovat tasapainossa.

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • 01. Harjoituksen johdanto: Tausta, tavoitteet ja tavoitteet
 • 02. Kriisinhallinnan koordinointi ja reagointi kasvinsuojelualalla: institutionaaliset ja oikeudelliset puitteet
 • 03. Yleiset ja erityiset valmiussuunnitelmat
 • 04. IMSOC/EUROPHYT ja useita maita koskevat taudinpurkaukset
 • 05. Kokemukset Bursaphelenchus xylophilus -epidemiasta
 • Simulointiharjoitus
 • 08. Yhteenveto simulaatioharjoituksesta (kuumapesu ja Simexin raportin osat)
 • 09. Yhteenveto harjoituksesta: Saadut kokemukset, saatujen kokemusten varmistamiseksi tarvittavat toimet (parannussuunnitelma)

Koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

Koulutus on tarkoitettu kriiseihin varautumiseen ja kriisinhallintaan (mieluiten keskus- ja/tai aluetasolla) osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten virkamiehille, jotka tulevat ainoastaan jäsenvaltioista ja jotka ovat sitoutuneet levittämään koulutusmateriaalia organisaatioissaan.

Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 11/10/2022 13/10/2022 Bryssel Belgia
2 03/10/2023 05/10/2023 PERUUTETTU PERUUTETTU
3 29/11/2023 01/12/2023 PERUUTETTU PERUUTETTU
Kasvinsuojelualan kriisinhallinnan koordinointia koskevat monialaiset simulaatioharjoitukset