Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolitusprogrammi üldine eesmärk on valmistada ette, korraldada ja hinnata sektoritevahelisi haiguspuhangute koordineerimist ja kriisidele reageerimist käsitlevaid sektoritevahelisi simulatsiooniõppusi, millesse on kaasatud toidutarneahela asutused ja vajaduse korral tervishoiuasutused ning kriisikoordinaatorid:

 • parandada kriisiolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise kavandamist riiklikul (hädaolukorra lahendamise plaanid) ja ELi tasandil (nt kriisi üldkava) kehtestatud testimismenetluste abil;
 • sidususe, koostalitlusvõime ja koordineerimise tagamine kohaliku, riikliku ja ELi tasandi vahel;
 • tagada suhtlus liikmesriikide vahel ja asjaomaste rahvusvaheliste partneritega, kasutades selleks asjakohaseid kanaleid;
 • pädevate asutuste ja muude sidusrühmade vahelise koordineerimise tagamine riiklikul tasandil;
 • tagada riskiteavituse koordineerimine kohalikul, riiklikul ja ELi tasandil;
 • teabevahetuseks ja otsuste tegemiseks valmisoleku parandamine kriisiolukordades, näiteks otsustamine, millal suhelda, kuidas tulla toime teabevahetuse ebakindlusega ning kuidas tasakaalustada teaduslikke hinnanguid ja poliitilist hindamist, kaubandust, majanduslikku mõju, tarbijate usaldust ja rahvatervist.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • 01. Õppuse sissejuhatus: Taust, eesmärgid ja eesmärgid
 • 02. Kriisiohje koordineerimine ja reageerimine taimetervise sektoris: institutsiooniline ja õiguslik raamistik
 • 03. Üldised ja spetsiifilised situatsiooniplaanid
 • 04. IMSOC/EUROPHYTi ja mitut riiki hõlmavad puhangud
 • 05. Kogemused Bursaphelenchus xylophilus’e puhanguga
 • Simulatsiooniõppused
 • 08. Simulatsiooniharjutuse kokkuvõte (kuumpesu ja Simexi aruande elemendid)
 • 09. Ülevaade õppusest: Kindlaks tehtud õppetunnid, saadud kogemuste tagamiseks vajalikud meetmed (paranduskava)

Koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks Palun kontrollige enne taotluste esitamist või kinnitamist vastavust valikukriteeriumidele.

Koolitus on suunatud valitud valdkonna kriisiks valmisoleku ja kriisiohjamisega tegelevate pädevate asutuste ametnikele (eelistatavalt kesksel ja/või piirkondlikul tasandil), kes on pärit üksnes liikmesriikidest, tingimusel et komisjon on selle heaks kiitnud ja kes on võtnud kohustuse levitada koolitusmaterjale oma organisatsioonides.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 11/10/2022 13/10/2022 Brüssel Belgia
2 03/10/2023 05/10/2023 TÜHISTATUD TÜHISTATUD
3 29/11/2023 01/12/2023 TÜHISTATUD TÜHISTATUD
Sektoritevahelised simulatsiooniõppused kriisiohjamise koordineerimise kohta taimetervise valdkonnas