De overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet /kurset i tværsektorielle simuleringsøvelser om koordinering af krisestyring inden for plantesundhed er at forberede, afholde og evaluere tværsektorielle skrivebordsøvelser om koordinering af udbrud og kriserespons, der involverer myndigheder i fødevarekæden og om nødvendigt offentlige sundhedsmyndigheder samt krisekoordinatorer:

 • forbedring af beredskabs- og indsatsplanlægningen i krisesituationer gennem testprocedurer på nationalt plan (beredskabsplaner) og EU-plan (f.eks. den generelle kriseplan)
 • sikring af sammenhæng, interoperabilitet og koordinering mellem det lokale, nationale og europæiske niveau
 • at sikre interaktion mellem medlemsstaterne og med de berørte internationale partnere ved hjælp af passende kanaler
 • sikring af koordinering mellem kompetente myndigheder og andre interessenter på nationalt plan
 • sikring af koordinering af risikokommunikation på lokalt, nationalt og EU-plan
 • forbedring af beredskabet over for kommunikations- og beslutningsudfordringer i krisesituationer, f.eks. beslutninger om, hvornår der skal kommunikeres, hvordan usikkerhed håndteres, og hvordan videnskabelige vurderinger kan afvejes i forhold til politisk evaluering, handel, økonomiske konsekvenser, forbrugertillid og folkesundhed.

Kurset behandler følgende emner:

 • 01. Indledning: Baggrund, Målsætninger
 • 02. Koordinering og indsats i forbindelse med krisestyring i plantesundhedssektoren: institutionelle og retlige rammer
 • 03. Generelle og specifikke beredskabsplaner
 • 04. IMSOC/EUROPHYT og udbrud af flere lande
 • 05. Erfaring med udbrud af Bursaphelenchus xylophilus
 • Oplysninger om simuleringsøvelser
 • 08. Oversigt over simuleringsøvelsen (varmvask og elementer i Simex-rapporten)
 • 09. Debriefing om øvelsen: Identificerede erfaringer, foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre indhøstede erfaringer (forbedringsplan)

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontrollér, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden ansøgningerne indsendes eller valideres.

Uddannelsen henvender sig til embedsmænd fra kompetente myndigheder, der er involveret i kriseberedskab og krisestyring (helst på centralt og/eller regionalt plan) på det valgte område, og som udelukkende kommer fra medlemsstaterne, med forbehold af Kommissionens godkendelse, og som har forpligtet sig til at udbrede uddannelsesmateriale inden for deres organisationer.

Session Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 11/10/2022 13/10/2022 Bruxelles Belgien
2 03/10/2023 05/10/2023 ANNULLERET ANNULLERET
3 29/11/2023 01/12/2023 ANNULLERET ANNULLERET
Tværsektorielle simuleringsøvelser om koordinering af krisestyring inden for plantesundhed