Celkovými cíli školicího programu BTSF /Course pro meziodvětvová simulační cvičení týkající se koordinace krizového řízení v oblasti zdraví rostlin je připravit, uspořádat a vyhodnotit meziodvětvová simulační cvičení týkající se koordinace ohnisek nákazy a reakce na krize zahrnující orgány zemědělsko-potravinového řetězce a v případě potřeby orgány veřejného zdraví, jakož i krizové koordinátory:

 • zlepšení plánování připravenosti a reakce na krizové situace prostřednictvím testovacích postupů zavedených na vnitrostátní úrovni (plány pro nepředvídané události) a na úrovni EU (např. obecný krizový plán);
 • zajištění soudržnosti, interoperability a koordinace mezi místní, vnitrostátní a unijní úrovní;
 • zajištění interakce mezi členskými státy a dotčenými mezinárodními partnery s využitím vhodných kanálů;
 • zajištění koordinace mezi příslušnými orgány a dalšími zúčastněnými stranami na vnitrostátní úrovni;
 • zajištění koordinace komunikace o rizicích na místní, vnitrostátní a unijní úrovni;
 • zlepšení připravenosti na komunikační a rozhodovací výzvy v krizových situacích, jako je například rozhodování o tom, kdy komunikovat, jak řešit nejistotu při komunikaci a jak vyvážit vědecká hodnocení oproti politickému hodnocení, obchodu, hospodářskému dopadu, důvěře spotřebitelů a veřejnému zdraví.

Kurz se zaměřuje na tato témata:

 • 01. Úvod cvičení: Souvislosti, cíle a cíle
 • 02. Koordinace řešení krizí a reakce v odvětví zdraví rostlin: institucionální a právní rámec
 • 03. Obecné a zvláštní pohotovostní plány
 • 04. IMSOC/EUROPHYT a ohniska pro více zemí
 • 05. Zkušenosti s ohniskem Bursaphelenchus xylophilus
 • Simulační cvičení injekty
 • 08. Shrnutí simulačního cvičení (promytí za tepla a prvky zprávy společnosti Simex)
 • 09. Informace o cvičení: Zjištěné poznatky, opatření nezbytná k zajištění získaných zkušeností (plán zlepšení)

Tento školicí program byl navržen pro níže uvedené profily a pozice. Před podáním nebo potvrzením přihlášek ověřte soulad s kritérii pro výběr.

Odborná příprava je určena pouze úředníkům z příslušných orgánů zapojených do připravenosti na krize a jejich řešení (nejlépe na centrální a/nebo regionální úrovni) ve zvolené oblasti, kteří pocházejí pouze z členských států, s výhradou schválení Komisí a kteří se zavázali k šíření školicích materiálů v rámci svých organizací.

Zasedání Počáteční datum Koncové datum Město Země
1 11/10/2022 13/10/2022 Brusel Belgie
2 03/10/2023 05/10/2023 ZRUŠENO ZRUŠENO
3 29/11/2023 01/12/2023 ZRUŠENO ZRUŠENO
Meziodvětvová simulační cvičení týkající se koordinace krizového řízení v oblasti zdraví rostlin