Splošni cilj programa usposabljanja BTSF /Course on Enforcement of Animal welfare med prevozom je državam članicam Evropske unije (EU) in sosednjim državam, ki niso članice EU, zagotoviti učinkovito usposabljanje na visoki ravni, da se zagotovi boljša organizacija, izvajanje in izvrševanje pravil EU o dobrem počutju živali med prevozom:

 • doseči enotno in pravilno izvajanje pravil EU o dobrem počutju živali med cestnim prevozom v Uniji s tem, da nacionalni organi izvajajo nadzor na enoten način in dosledno visokokakovostno ter po potrebi sprejmejo ustrezne izvršilne ukrepe za odpravo in/ali sankcioniranje neskladnosti.
 • Ugotoviti in vedeti, kje najti vse informacije, ki jih potrebujejo za izvedbo učinkovitih naknadnih pregledov prevoza živali.
 • Navzkrižno preverjanje informacij z ustrezno pravno zahtevo
 • Pridobiti pravilen sklep o stopnji skladnosti pošiljke in seznaniti se z dobrimi praksami v EU in kako jih je mogoče sprejeti v njihovih nadzornih sistemih;
 • Okrepiti mrežno povezovanje med osebjem iz EU in nekaterih tretjih držav, ki sodeluje pri določanju prednostnih nalog in izvajanju uradnega nadzora, z združevanjem udeležencev iz različnih držav članic in nekaterih tretjih držav.
 • Omogočiti izmenjavo izkušenj in razširjanje najboljših praks za ciljno usmerjanje nadzornih dejavnosti na tveganja, izvajanje uradnega nadzora ter učinkovite dejavnosti izvrševanja in spremljanja v zvezi s pravili EU o dobrem počutju živali med cestnim prevozom v Uniji in zunaj nje.

Tečaj obravnava naslednje teme:

 • Pregled glavnih vprašanj v zvezi z dobrim počutjem živali med cestnim prevozom
 • Preverjanje načrtovanja poti, izvajanja in izvrševanja zahtev glede dobrobiti živali
 • Uporaba sistema TRACES za zbiranje potrebnih informacij za uradni nadzor dobrega počutja živali med prevozom
 • Izbira prevoznikov/pošiljk za naknadne preglede na podlagi tveganja
 • Naknadna preverjanja dnevnikov vožnje z uporabo zapisov SNS in temperaturnih zapisov ter izvrševanje
 • Revizijska prevozna podjetja
 • Dejavnosti revidiranja/nadzora lokalnih veterinarskih enot
 • Skupne omejitve, izzivi, slabosti in dobre prakse.

Ta program usposabljanja je bil zasnovan za spodaj opisane profile in delovna mesta. Pred oddajo ali potrditvijo prijav preverite skladnost z merili za izbor.

 • Uradniki pristojnih organov, ki organizirajo, izvajajo in izvršujejo zakonodajo o dobrem počutju živali med cestnim prevozom na vseh ravneh organov (lokalni, regionalni, osrednji).
 • Prevozna podjetja EU, specializirana za žive živali
 • Lokalne nevladne organizacije, ki so se zavezale k razširjanju določb EU o dobrem počutju živali
Zasedanje Začetni datum Končni datum Mesto Dežela
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburgu Nizozemska
PREKLICANO 12/09/2022 16/09/2022 Linz Avstrija
2 17/10/2022 21/10/2022 Budimpešta Madžarska
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Španija
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Avstrija
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bolgarija
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bolgarija
7 09/10/2023 13/10/2023 Budimpešta Madžarska
8 27/11/2023 01/12/2023 Varšava Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varšava Poljska
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Španija
11 13/05/2024 17/05/2024 Budimpešta  Madžarska
Uveljavljanje dobrobiti živali med prevozom