Obiectivul general al Programului de formare BTSF /Cursul privind asigurarea respectării bunăstării animalelor în timpul transportului este de a oferi statelor membre ale Uniunii Europene (UE) și țărilor terțe învecinate o formare eficientă la nivel înalt pentru a asigura o mai bună organizare, punere în aplicare și asigurare a respectării normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului:

 • realizarea unei puneri în aplicare uniforme și corecte a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului rutier în Uniune, prin aplicarea de către autoritățile naționale a unor controale în mod uniform și de înaltă calitate, care să conducă, acolo unde este necesar, la luarea măsurilor de asigurare a respectării legislației relevante pentru a rectifica și/sau sancționa neconformitățile.
 • Pentru a identifica și a ști unde să găsească toate informațiile de care au nevoie pentru a efectua controale retrospective eficace privind transportul animalelor.
 • Verificarea încrucișată a informațiilor cu cerința legală corespunzătoare
 • Obținerea unei concluzii corecte cu privire la gradul de conformitate a unui transport și înțelegerea bunelor practici din UE și a modului în care acestea pot fi adoptate în cadrul propriilor sisteme de control
 • Consolidarea creării de rețele între personalul UE și al anumitor țări terțe implicat în stabilirea priorităților și în punerea în aplicare a controalelor oficiale prin reunirea participanților din diferite state membre și din anumite țări din afara UE.
 • Să permită schimbul de experiență și să disemineze cele mai bune practici pentru direcționarea riscurilor în ceea ce privește activitățile de control, punerea în aplicare a controalelor oficiale și activități eficace de asigurare a respectării legislației și de monitorizare a normelor UE privind bunăstarea animalelor în timpul transportului rutier în Uniune și în afara acesteia.

Cursul abordează următoarele subiecte:

 • Prezentare generală a principalelor aspecte legate de bunăstarea animalelor în timpul transportului rutier
 • Controale privind planificarea călătoriei, punerea în aplicare a călătoriei și asigurarea respectării cerințelor în materie de bunăstare a animalelor
 • Utilizarea TRACES pentru colectarea informațiilor necesare pentru controalele oficiale privind bunăstarea animalelor în timpul transportului
 • Selectarea în funcție de riscuri a transportatorilor/transporturilor pentru controale retrospective
 • Verificări retrospective ale jurnalelor de călătorie utilizând date SNS și înregistrări de temperatură, precum și punerea în aplicare
 • Auditarea companiilor de transport
 • Auditarea/supravegherea activităților unităților veterinare locale
 • Constrângeri, provocări, deficiențe și bune practici comune.

Acest program de formare a fost conceput pentru profilurile și pozițiile descrise mai jos. Vă rugăm să verificați respectarea criteriilor de selecție înainte de depunerea sau validarea candidaturilor.

 • Funcționarii autorităților competente care organizează, pun în aplicare și asigură respectarea legislației privind bunăstarea animalelor în timpul transportului rutier de la toate nivelurile autorităților (local, regional, central).
 • Societăți de transport din UE specializate în animale vii
 • ONG-urile locale s-au angajat să disemineze dispozițiile UE privind bunăstarea animalelor
Sesiune Data de începere Data de încheiere Oraș Țara
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Țările de Jos
ANULATĂ 12/09/2022 16/09/2022 Linz Austria
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapesta Ungaria
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Spania
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Austria
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgaria
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgaria
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapesta Ungaria
8 27/11/2023 01/12/2023 Varșovia Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varșovia Polonia
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Spania
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapesta  Ungaria
Asigurarea respectării bunăstării animalelor în timpul transportului