Ogólnym celem programu szkoleniowego/kursów BTSF w zakresie egzekwowania dobrostanu zwierząt podczas transportu jest zapewnienie państwom członkowskim Unii Europejskiej (UE) i sąsiednim państwom trzecim wysokiego szczebla skutecznych szkoleń w celu zapewnienia lepszej organizacji, wdrażania i egzekwowania unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu:

 • osiągnięcie jednolitego i prawidłowego wdrożenia przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu drogowego w Unii poprzez zapewnienie organom krajowym przeprowadzania kontroli w sposób jednolity i o niezmiennie wysokiej jakości, co w razie potrzeby prowadzi do podjęcia odpowiednich działań w zakresie egzekwowania prawa w celu usunięcia lub karania niezgodności.
 • Aby zidentyfikować i wiedzieć, gdzie można znaleźć wszystkie informacje potrzebne do przeprowadzenia skutecznych kontroli retrospektywnych dotyczących transportu zwierząt.
 • Kontrola krzyżowa informacji z odpowiednim wymogiem prawnym
 • Aby uzyskać prawidłowe wnioski dotyczące stopnia zgodności przesyłki i zrozumieć dobre praktyki w UE oraz sposoby ich przyjmowania w ich własnych systemach kontroli
 • Wzmocnienie sieci kontaktów między pracownikami UE i niektórych państw spoza UE zaangażowanymi w ustalanie priorytetów i wdrażanie kontroli urzędowych poprzez skupianie uczestników z różnych państw członkowskich i niektórych państw spoza UE.
 • Umożliwienie wymiany doświadczeń i rozpowszechniania najlepszych praktyk w zakresie ukierunkowania działań kontrolnych na ryzyko, wdrażania kontroli urzędowych oraz skutecznych działań w zakresie egzekwowania i działań następczych związanych z przepisami UE dotyczącymi dobrostanu zwierząt podczas transportu drogowego w Unii i poza nią.

Kurs porusza następujące tematy:

 • Przegląd głównych kwestii dotyczących dobrostanu zwierząt podczas transportu drogowego
 • Kontrole planowania podróży, wdrażania i egzekwowania wymogów dotyczących dobrostanu zwierząt
 • Wykorzystanie systemu TRACES do gromadzenia informacji niezbędnych do celów urzędowych kontroli dobrostanu zwierząt podczas transportu
 • Wybór przewoźników/przesyłek na podstawie ryzyka do kontroli retrospektywnych
 • Retrospektywne kontrole dzienników podróży z wykorzystaniem danych SNS i zapisów temperatury oraz egzekwowanie przepisów
 • Audyt firm transportowych
 • Audyt/nadzorowanie działalności lokalnych jednostek weterynaryjnych
 • Wspólne ograniczenia, wyzwania, słabości i dobre praktyki.

Niniejszy program szkoleniowy został zaprojektowany dla profili i stanowisk opisanych poniżej. Przed złożeniem lub zatwierdzeniem wniosków należy sprawdzić zgodność z kryteriami wyboru.

 • Urzędnicy właściwych organów organizujący, wdrażający i egzekwujący przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt podczas transportu drogowego ze wszystkich szczebli władz (lokalnych, regionalnych, centralnych).
 • Unijne przedsiębiorstwa transportowe specjalizujące się w żywych zwierzętach
 • Lokalne organizacje pozarządowe zobowiązały się do rozpowszechniania przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt
Sesja Data rozpoczęcia Data zakończenia Miasto Kraj
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Niderlandy
ANULOWANE 12/09/2022 16/09/2022 Linz Austria
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapeszt Węgry
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Hiszpania
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Austria
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bułgaria
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bułgaria
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapeszt Węgry
8 27/11/2023 01/12/2023 Warszawa Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Warszawa Polska
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Hiszpania
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapeszt  Węgry
Egzekwowanie dobrostanu zwierząt podczas transportu