Det overordnede målet med BTSFs opplæringsprogram/Kurse om håndhevelse av dyrevelferd under transport er å gi Den europeiske union (EU) medlemsstatene (MS) og nabolandene utenfor EU med effektiv opplæring på høyt nivå for å sikre bedre organisering, gjennomføring og håndheving av EUs regler for dyrs velferd under transport:

 • for å oppnå en ensartet og korrekt gjennomføring av EUs regler for dyrevelferd under veitransport i Unionen ved at nasjonale myndigheter utfører kontroller på en ensartet måte og av konsekvent høy kvalitet fører om nødvendig til å treffe relevante håndhevingstiltak for å rette opp og/eller sanksjonere manglende overholdelse.
 • Å identifisere og vite hvor de skal finne all informasjonen de trenger for å utføre effektive retrospektivekontroller på dyretransport.
 • For å kryss-sjekke informasjonen med passende lovkrav
 • Å få riktig konklusjon om graden av overholdelse av en forsendelse og få en forståelse av god praksis i EU og hvordan disse kan vedtas i egne kontrollsystemer
 • Styrke nettverket mellom EU og visse utenfor EU-landenes personale som er involvert i prioritering og gjennomføring av offentlig kontroll ved å samle deltakere fra ulike medlemsstater og visse stater utenfor EU.
 • Å muliggjøre utveksling av erfaringer og spre beste praksis for risikomålretting av kontrollvirksomhet, gjennomføring av offentlig kontroll og effektiv håndheving og oppfølging av EU-regler for dyrevelferd under veitransport i Unionen og videre.

Kurset tar for seg følgende emner:

 • Oversikt over hovedspørsmål om dyrevelferd under veitransport
 • Kontroller av reiseplanlegging, gjennomføring av reisen og håndheving av dyrevelferdskrav
 • Bruk av TRACES til å samle inn nødvendige opplysninger for offentlig kontroll av dyrevelferd under transport
 • Risikobasert utvalg av transportører/sendinger til retrospektiv kontroll
 • Retrospektive kontroller på reiselogger ved hjelp av SNS-data og temperaturregistreringer, og håndheving
 • Revisjon av transportselskaper
 • Revisjon/veileding av lokale veterinærenheters virksomhet
 • Felles begrensninger, utfordringer, svakheter og god praksis.

Dette opplæringsprogrammet er utformet for profilene og stillingene som er beskrevet nedenfor. Vennligst kontroller overholdelse av utvalgskriteriene før du sender inn eller validerer søknader.

 • Vedkommende myndighetspersoner som organiserer, gjennomfører og håndhever lovgivning om dyrevelferd under veitransport fra alle myndighetsnivåer (lokalt, regionalt, sentralt).
 • EU-transportselskaper som spesialiserer seg på levende dyr
 • Lokale frivillige organisasjoner forpliktet til å spre EUs dyrevelferdsbestemmelser
Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 06/06/2022 10/06/2022 I nærheten av Tilburg Nederland
AVLYST 12/09/2022 16/09/2022 Linz Østerrike
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapest Ungarn
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Spania
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Østerrike
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgaria
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgaria
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapest Ungarn
8 27/11/2023 01/12/2023 Warszawa Polstring
9 11/03/2024 15/03/2023 Warszawa Polen
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Spania
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapest  Ungarn
Håndheving av dyrevelferd under transport