De algemene doelstelling van het BTSF -opleidingsprogramma/het Hof inzake de handhaving van dierenwelzijn tijdens het vervoer is de lidstaten van de Europese Unie (lidstaten) en naburige niet-EU-landen op hoog niveau effectieve opleiding te bieden om te zorgen voor een betere organisatie, uitvoering en handhaving van de EU-regels inzake het welzijn van dieren tijdens het vervoer:

 • tot een uniforme en correcte uitvoering van de EU-voorschriften inzake dierenwelzijn tijdens het wegvervoer in de Unie te komen door ervoor te zorgen dat de nationale autoriteiten op uniforme wijze en van consequent hoge kwaliteit controles uitvoeren die, waar nodig, leiden tot het nemen van relevante handhavingsmaatregelen om niet-nalevingen te corrigeren en/of te bestraffen.
 • Vaststellen en weten waar zij alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben om een doeltreffende retrospectieve controle van het vervoer van dieren uit te voeren.
 • Om de informatie te kruisen met de juiste wettelijke verplichting
 • Om de juiste conclusie te verkrijgen over de mate van conformiteit van een zending en inzicht te krijgen in goede praktijken in de EU en hoe deze in hun eigen controlesystemen kunnen worden toegepast
 • Versterking van de netwerkvorming tussen het personeel van de EU en bepaalde niet-EU-landen dat betrokken is bij het prioriteren en uitvoeren van officiële controles door deelnemers uit verschillende lidstaten en bepaalde niet-EU-landen samen te brengen.
 • Het mogelijk maken van de uitwisseling van ervaringen en het verspreiden van beste praktijken voor het richten van risico’s op controleactiviteiten, het uitvoeren van officiële controles en doeltreffende handhavings- en follow-upactiviteiten met betrekking tot EU-regels inzake dierenwelzijn tijdens het wegvervoer in de Unie en daarbuiten.

De cursus behandelt de volgende onderwerpen:

 • Overzicht van de belangrijkste kwesties in verband met dierenwelzijn tijdens het wegvervoer
 • Controles van de reisplanning, de uitvoering van de reis en de handhaving van de voorschriften inzake dierenwelzijn
 • Gebruik van Traces om de nodige informatie te verzamelen voor officiële controles op dierenwelzijn tijdens het vervoer
 • Risicogebaseerde selectie van vervoerders/zendingen voor retrospectieve controles
 • Controles achteraf van journaals aan de hand van SNS-gegevens en temperatuurrecords en handhaving
 • Auditing van transportbedrijven
 • Auditing/toezicht op de activiteiten van lokale veterinaire eenheden
 • Gemeenschappelijke beperkingen, uitdagingen, zwakke punten en goede praktijken.

Dit trainingsprogramma is ontworpen voor de hieronder beschreven profielen en posities. Controleer of aan de selectiecriteria is voldaan voordat u sollicitaties indient of valideert.

 • Bevoegde autoriteiten die wetgeving op het gebied van dierenwelzijn organiseren, uitvoeren en handhaven tijdens het wegvervoer van alle niveaus van de autoriteiten (lokaal, regionaal, centraal).
 • EU-vervoersbedrijven gespecialiseerd in levende dieren
 • Lokale ngo’s zetten zich in voor de verspreiding van de EU-voorschriften inzake dierenwelzijn
Sessie Startdatum Einddatum Stad Land
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Nederland
GEANNULEERD 12/09/2022 16/09/2022 Linz Oostenrijk
2 17/10/2022 21/10/2022 Boedapest Hongarije
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Spanje
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Oostenrijk
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgarije
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgarije
7 09/10/2023 13/10/2023 Boedapest Hongarije
8 27/11/2023 01/12/2023 Warschau Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Warschau Polen
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Spanje
11 13/05/2024 17/05/2024 Boedapest  Hongarije
Handhaving van het dierenwelzijn tijdens het vervoer