Heildarmarkmið þjálfunaráætlunar BTSF / Course um framfylgd velferðar dýra í flutningi er að veita aðildarríkjum Evrópusambandsins (ESB) og nærliggjandi löndum utan ESB árangursríkrar þjálfunar til að tryggja betri skipulagningu, framkvæmd og framfylgd reglna ESB um velferð dýra í flutningi:

 • til að ná fram samræmdri og réttri framkvæmd á reglum ESB um velferð dýra í flutningum á vegum í Sambandinu með því að fá landsyfirvöld til að sinna eftirliti á samræmdan hátt og af samræmdum gæðum sem leiðir, ef nauðsyn krefur, til að grípa til viðeigandi framfylgdaraðgerða til að ráða bót á og/eða viðurlögum þar sem ekki er farið að tilskildum ákvæðum.
 • Til að greina og vita hvar á að finna allar upplýsingar sem þeir þurfa til að framkvæma skilvirkt afturvirkt eftirlit með flutningi á dýrum.
 • Að bera saman upplýsingarnar við viðeigandi lagaskilyrði
 • Að fá rétta niðurstöðu að því er varðar að hve miklu leyti vörusending er í samræmi við kröfur og öðlast skilning á góðum starfsvenjum í ESB og hvernig hægt er að samþykkja þær í eigin eftirlitskerfum
 • Að efla tengslamyndun milli ESB og tiltekins starfsfólks landa utan ESB sem kemur að forgangsröðun og framkvæmd opinbers eftirlits með því að sameina þátttakendur frá mismunandi aðildarríkjum og tilteknum löndum utan ESB.
 • Að gera kleift að skiptast á reynslu og miðla bestu starfsvenjum við áhættumiðaða eftirlitsstarfsemi, framkvæmd opinbers eftirlits og skilvirkrar framfylgdar- og eftirfylgnistarfsemi í tengslum við reglur ESB um velferð dýra í flutningum á vegum innan Sambandsins og utan þess.

Námskeiðið fjallar um eftirfarandi atriði:

 • Yfirlit yfir helstu málefni er varða velferð dýra í flutningum á vegum
 • Eftirlit með ferðaáætlun, framkvæmd ferðar og framfylgd krafna um velferð dýra
 • Notkun Traces-kerfisins til að safna nauðsynlegum upplýsingum vegna opinbers eftirlits með velferð dýra meðan á flutningi stendur
 • Áhættumiðað val á flutningsaðilum/sendingum fyrir afturvirkt eftirlit
 • Afturvirkar athuganir á leiðarskrám með því að nota SNS-gögn og hitaskrár og framfylgd
 • Endurskoðun flutningafyrirtækja
 • Starfsemi við úttekt/eftirlit með staðbundnum dýralæknaeiningum
 • Algengar takmarkanir, áskoranir, veikleika og góðar starfsvenjur.

Þessi þjálfunaráætlun hefur verið hönnuð fyrir þau snið og stöður sem lýst er hér að neðan. Vinsamlegast gangið úr skugga um að farið sé að valforsendum áður en umsóknir eru lagðar fram eða staðfestar.

 • Embættismenn lögbærs yfirvalds sem skipuleggja, framkvæma og framfylgja löggjöf um velferð dýra í flutningum á vegum frá öllum stigum yfirvalda (staðbundið, svæðisbundið, miðlægt).
 • Flutningafyrirtæki sem sérhæfa sig í lifandi dýrum
 • Frjáls félagasamtök hafa skuldbundið sig til að dreifa ákvæðum ESB um velferð dýra
Seta Upphafsdagsetning Lokadagsetning Borg Land
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Holland
AFTURKALLAÐ 12/09/2022 16/09/2022 Linz Austurríki
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapest Ungverjaland
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Spánn
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Austurríki
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Búlgaría
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Búlgaría
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapest Ungverjaland
8 27/11/2023 01/12/2023 Varsjá Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varsjá Pólland
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Spánn
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapest  Ungverjaland
Framfylgd velferðar dýra í flutningi