Opći je cilj programa osposobljavanja/tečaja BTSF-a o provedbi dobrobiti životinja tijekom prijevoza pružiti državama članicama Europske unije (EU) i susjednim zemljama koje nisu članice EU-a učinkovito osposobljavanje na visokoj razini kako bi se osigurala bolja organizacija, provedba i primjena pravila EU-a o dobrobiti životinja tijekom prijevoza:

 • postizanje ujednačene i ispravne provedbe pravila EU-a o dobrobiti životinja tijekom cestovnog prijevoza u Uniji tako da nacionalna tijela provode kontrole na ujednačen način i dosljedno visoke kvalitete, što prema potrebi dovodi do poduzimanja relevantnih provedbenih mjera za ispravljanje i/ili sankcioniranje neusklađenosti.
 • Identificirati i znati gdje pronaći sve informacije koje su im potrebne za obavljanje učinkovitih retrospektivnih provjera prijevoza životinja.
 • Unakrsna provjera informacija s odgovarajućim pravnim zahtjevom
 • Da bi se dobio točan zaključak o stupnju sukladnosti pošiljke i steklo razumijevanje dobre prakse u EU-u i kako se ona može usvojiti u vlastitim sustavima kontrole
 • Ojačati umrežavanje osoblja iz EU-a i određenih trećih zemalja koje sudjeluje u određivanju prioriteta i provedbi službenih kontrola okupljanjem sudionika iz različitih država članica i određenih trećih zemalja.
 • Omogućiti razmjenu iskustava i širiti najbolje prakse za usmjeravanje rizika na kontrolne aktivnosti, provedbu službenih kontrola i učinkovite aktivnosti provedbe i daljnjeg postupanja u vezi s pravilima EU-a o dobrobiti životinja tijekom cestovnog prijevoza u Uniji i izvan nje.

Tečaj se bavi sljedećim temama:

 • Pregled glavnih pitanja povezanih s dobrobiti životinja tijekom cestovnog prijevoza
 • Provjere planiranja putovanja, provedbe putovanja i provedbe zahtjeva u pogledu dobrobiti životinja
 • Upotreba sustava TRACES za prikupljanje informacija potrebnih za službene kontrole dobrobiti životinja tijekom prijevoza
 • Odabir prijevoznika/pošiljki za naknadne provjere na temelju procjene rizika
 • Retroaktivne provjere dnevnika puta s pomoću SNS podataka i zapisa o temperaturi te provedba
 • Revizija prijevozničkih poduzeća
 • Revizija/nadzor aktivnosti lokalnih veterinarskih jedinica
 • Zajednička ograničenja, izazovi, slabosti i dobre prakse.

Ovaj program osposobljavanja osmišljen je za profile i radna mjesta opisane u nastavku. Prije podnošenja ili potvrđivanja prijava provjerite jesu li ispunjeni kriteriji za odabir.

 • Službenici nadležnih tijela koji organiziraju, provode i izvršavaju zakonodavstvo o dobrobiti životinja tijekom cestovnog prijevoza sa svih razina vlasti (lokalne, regionalne, središnje).
 • Prijevozna poduzeća iz EU-a specijalizirana za žive životinje
 • Lokalne nevladine organizacije obvezale su se na širenje odredbi EU-a o dobrobiti životinja
Sjednica Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Nizozemska
OTKAZAN 12/09/2022 16/09/2022 Linz Austrija
2 17/10/2022 21/10/2022 Budimpešta Mađarska
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Španjolska
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Austrija
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo predsjednik Bugarska
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo predsjednik
Bugarska
7 09/10/2023 13/10/2023 Budimpešta Mađarska
8 27/11/2023 01/12/2023 Varšava Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varšava Poljska
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Španjolska
11 13/05/2024 17/05/2024 Budimpešta  Mađarska
Provedba dobrobiti životinja tijekom prijevoza