Eläinten hyvinvoinnin valvontaa kuljetuksen aikana koskevan BTSF:n koulutusohjelman yleisenä tavoitteena on tarjota Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioille ja EU:n naapurimaille tehokasta korkeatasoista koulutusta, jolla varmistetaan eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevien EU:n sääntöjen parempi organisointi, täytäntöönpano ja noudattamisen valvonta.

 • eläinten hyvinvointia koskevien EU:n sääntöjen yhdenmukainen ja asianmukainen täytäntöönpano maantiekuljetusten aikana unionissa siten, että kansalliset viranomaiset suorittavat tarkastuksia yhdenmukaisesti ja johdonmukaisesti korkealaatuisina ja johtavat tarvittaessa asianmukaisiin täytäntöönpanotoimiin säännösten noudattamatta jättämisten korjaamiseksi ja/tai seuraamusten määräämiseksi.
 • Tunnistaa ja tietää, mistä saa kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat tehdäkseen tehokkaita jälkitarkastuksia eläinkuljetuksissa.
 • Tietojen vertaaminen asianmukaiseen oikeudelliseen vaatimukseen
 • Saada oikea johtopäätös lähetyksen vaatimustenmukaisuuden asteesta ja saada käsitys hyvistä käytännöistä EU:ssa ja siitä, miten ne voidaan ottaa käyttöön niiden omissa valvontajärjestelmissä.
 • Vahvistetaan verkostoitumista virallisen valvonnan priorisointiin ja täytäntöönpanoon osallistuvan EU:n ulkopuolisten maiden henkilöstön välillä kokoamalla yhteen osallistujia eri jäsenvaltioista ja tietyistä EU:n ulkopuolisista maista.
 • Mahdollistetaan kokemusten vaihto ja parhaiden käytäntöjen levittäminen valvontatoimien riskikohdista, virallisen valvonnan täytäntöönpanosta sekä tehokkaista täytäntöönpano- ja seurantatoimista, jotka liittyvät eläinten hyvinvointia koskeviin EU:n sääntöihin tieliikenteen aikana unionissa ja sen ulkopuolella.

Kurssi käsittelee seuraavia aiheita:

 • Yleiskatsaus tärkeimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin maantiekuljetusten aikana
 • Matkojen suunnittelua, matkojen toteuttamista ja eläinten hyvinvointia koskevien vaatimusten noudattamisen valvontaa koskevat tarkastukset
 • Traces-järjestelmän käyttö tarvittavien tietojen keräämiseen eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskevaa virallista valvontaa varten
 • Kuljettajien/lähetysten riskiperusteinen valinta jälkitarkastuksia varten
 • Reittisuunnitelmien jälkitarkastukset, joissa käytetään SNS-tietoja ja lämpötilatietoja, ja valvonta
 • Kuljetusyritysten tilintarkastus
 • Paikallisten eläinlääkintäyksiköiden toiminnan tarkastus/valvonta
 • Yhteiset rajoitukset, haasteet, heikkoudet ja hyvät käytännöt.

Tämä koulutusohjelma on suunniteltu jäljempänä kuvattuja profiileja ja tehtäviä varten. Tarkista valintaperusteiden täyttyminen ennen hakemusten jättämistä tai validointia.

 • Toimivaltaisten viranomaisten virkamiehet, jotka järjestävät, panevat täytäntöön ja panevat täytäntöön eläinten hyvinvointia tieliikenteen aikana koskevaa lainsäädäntöä kaikilla viranomaistasoilla (paikallis-, alue- ja keskusviranomaiset).
 • Eläviin eläimiin erikoistuneet EU:n kuljetusyritykset
 • Paikalliset kansalaisjärjestöt sitoutuivat levittämään eläinten hyvinvointia koskevia EU:n säännöksiä
Istunto Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Alankomaat
PERUUTETTU 12/09/2022 16/09/2022 Linz Itävalta
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapest Unkari
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Espanja
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Itävalta
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgaria
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgaria
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapest Unkari
8 27/11/2023 01/12/2023 Varsova Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varsova Puola
10 08/04/2024 12/04/2024 Algecirasin  Espanja
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapest  Unkari
Eläinten hyvinvoinnin valvonta kuljetuksen aikana