BTSF koolitusprogrammi/„ Loomade heaolu täitmise tagamine vedamise ajal “ üldeesmärk on pakkuda Euroopa Liidu (EL) liikmesriikidele ja naabruses asuvatele kolmandatele riikidele kõrgetasemelist tõhusat koolitust, et tagada loomade heaolu vedamise ajal käsitlevate ELi eeskirjade parem korraldamine, rakendamine ja jõustamine:

 • saavutada liidus maanteetranspordi ajal loomade heaolu käsitlevate ELi eeskirjade ühetaoline ja korrektne rakendamine, nõudes riiklikelt ametiasutustelt ühetaoliselt ja püsivalt kõrge kvaliteediga kontrolle, mille tulemusel võetakse vajaduse korral asjakohaseid jõustamismeetmeid rikkumiste kõrvaldamiseks ja/või nende eest karistamiseks.
 • Teha kindlaks ja teada, kust leida kogu vajalik teave loomade vedamise tõhusaks tagasiulatuvaks kontrollimiseks.
 • Teabe võrdlemine asjakohase õigusliku nõudega
 • Saada õige järeldus saadetise nõuetele vastavuse taseme kohta ning saada ülevaade ELi headest tavadest ja sellest, kuidas neid oma kontrollisüsteemides kasutada;
 • Tugevdada võrgustike loomist ELi ja teatavate kolmandate riikide töötajate vahel, kes osalevad ametlike kontrollide prioriseerimises ja rakendamises, tuues kokku osalejad erinevatest liikmesriikidest ja teatavatest ELi mittekuuluvatest riikidest.
 • Võimaldada kogemuste vahetamist ja levitada parimaid tavasid kontrollitoimingute riskide suunamiseks, ametlike kontrollide rakendamiseks ning tulemuslikuks jõustamiseks ja järelmeetmete võtmiseks seoses ELi eeskirjadega, mis käsitlevad loomade heaolu maanteetranspordi ajal liidus ja mujal.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

 • Ülevaade peamistest probleemidest, mis on seotud loomade heaoluga maanteetranspordi ajal
 • Teekonna planeerimise, teekonna rakendamise ja loomade heaolu nõuete täitmise kontroll
 • Süsteemi TRACES kasutamine, et koguda vajalikku teavet loomade heaolu ametlikuks kontrollimiseks vedamise ajal
 • Vedajate/saadetiste riskipõhine valik tagasiulatuva kontrolli jaoks
 • Teekonnalehtede tagasiulatuv kontroll, kasutades SNS-andmeid ja temperatuuriregistreid, ning jõustamine
 • Veoettevõtjate auditeerimine
 • Kohalike veterinaarüksuste tegevuse auditeerimine/järelevalve
 • Ühised piirangud, probleemid, nõrkused ja head tavad.

Käesolev koolitusprogramm on koostatud allpool kirjeldatud profiilide ja ametikohtade jaoks. Enne taotluste esitamist või kinnitamist kontrollige vastavust valikukriteeriumidele.

 • Pädevate asutuste ametnikud, kes korraldavad, rakendavad ja jõustavad õigusakte loomade heaolu kohta maanteetranspordi ajal kõigil tasanditel (kohalikud, piirkondlikud, kesksed).
 • Elusloomadele spetsialiseerunud ELi veoettevõtjad
 • Kohalikud valitsusvälised organisatsioonid on pühendunud loomade heaolu käsitlevate ELi sätete levitamisele
Seanss Alguskuupäev Lõppkuupäev City Riik
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Madalmaad
KATKESTATUD 12/09/2022 16/09/2022 Linz Austria
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapest Ungari
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Hispaania
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Austria
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgaaria
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgaaria
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapest Ungari
8 27/11/2023 01/12/2023 Varssavi Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varssavi Poola
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Hispaania
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapest  Ungari
Loomade heaolu tagamine vedamise ajal