Det overordnede mål med BTSF 's uddannelsesprogram/kurs for håndhævelse af dyrevelfærd under transport er at give Den Europæiske Unions (EU) medlemsstater og nabolande uden for EU effektiv uddannelse på højt niveau for at sikre bedre tilrettelæggelse, gennemførelse og håndhævelse af EU-reglerne om dyrevelfærd under transport:

 • at opnå en ensartet og korrekt gennemførelse af EU-reglerne om dyrevelfærd under vejtransport i Unionen ved at få de nationale myndigheder til at udføre kontroller på en ensartet måde og af konsekvent høj kvalitet, hvilket om nødvendigt fører til, at der træffes relevante håndhævelsesforanstaltninger for at afhjælpe og/eller sanktionere manglende overholdelse.
 • At identificere og vide, hvor de kan finde alle de oplysninger, de har brug for til at foretage effektiv retrospektiv kontrol af dyretransport.
 • At krydstjekke oplysningerne med det relevante lovkrav
 • At opnå den korrekte konklusion med hensyn til graden af overholdelse af en sending og få en forståelse af god praksis i EU, og hvordan disse kan vedtages i deres egne kontrolsystemer
 • At styrke netværkssamarbejde mellem EU's og visse tredjelandes personale, der er involveret i prioritering og gennemførelse af offentlig kontrol, ved at samle deltagere fra forskellige medlemsstater og visse tredjelande.
 • At muliggøre udveksling af erfaringer og formidle bedste praksis for risikomålretning af kontrolaktiviteter, gennemførelse af offentlig kontrol og effektiv håndhævelse og opfølgning af EU-reglerne om dyrevelfærd under vejtransport i og uden for Unionen.

Kurset omhandler følgende emner:

 • Oversigt over de vigtigste spørgsmål vedrørende dyrevelfærd under vejtransport
 • Kontrol af rejseplanlægning, transportgennemførelse og håndhævelse af dyrevelfærdskrav
 • Anvendelse af Traces til indsamling af nødvendige oplysninger til offentlig kontrol af dyrevelfærd under transport
 • Risikobaseret udvælgelse af transportører/sendinger til efterfølgende kontrol
 • Efterfølgende kontrol af logbøger ved hjælp af SNS-data og temperaturregistreringer og håndhævelse
 • Revision af transportvirksomheder
 • Revision/tilsyn med lokale veterinærenheders aktiviteter
 • Fælles begrænsninger, udfordringer, svagheder og god praksis.

Dette uddannelsesprogram er udformet med henblik på de profiler og stillinger, der er beskrevet nedenfor. Kontroller, at udvælgelseskriterierne er opfyldt, inden du indsender eller validerer ansøgninger.

 • Kompetente myndighedsembedsmænd, der organiserer, gennemfører og håndhæver lovgivning om dyrevelfærd under vejtransport fra alle myndighedsniveauer (lokalt, regionalt og centralt).
 • Transportvirksomheder i EU, der er specialiseret i levende dyr
 • Lokale ngo'er har forpligtet sig til at udbrede EU's dyrevelfærdsbestemmelser
Session Startdato Slutdato Byen Land
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Nederlandene
ANNULLERET 12/09/2022 16/09/2022 Linz Østrig
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapest Ungarn
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Spanien
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Østrig
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulgarien
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulgarien
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapest Ungarn
8 27/11/2023 01/12/2023 Warszawa Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Warszawa Polen
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Spanien
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapest  Ungarn
Håndhævelse af dyrevelfærd under transport