Celkovým cílem programu odborné přípravy BTSF /kurzu pro prosazování dobrých životních podmínek zvířat během přepravy je poskytnout členským státům Evropské unie (EU) a sousedním zemím mimo EU účinnou odbornou přípravu na vysoké úrovni s cílem zajistit lepší organizaci, provádění a prosazování pravidel EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat během přepravy:

 • dosáhnout jednotného a správného provádění pravidel EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat během silniční dopravy v Unii tím, že vnitrostátní orgány budou provádět kontroly jednotným způsobem a trvale vysokou kvalitou, což v případě potřeby povede k přijetí příslušných donucovacích opatření k nápravě a/nebo sankcím nesouladu.
 • Identifikovat a vědět, kde najít všechny informace, které potřebují k provedení účinných retrospektivních kontrol přepravy zvířat.
 • Ke křížové kontrole informací s příslušným právním požadavkem
 • Získat správný závěr o míře shody zásilky a pochopit osvědčené postupy v EU a způsob, jakým mohou být tyto postupy přijaty v jejich vlastních kontrolních systémech.
 • Posílit vytváření sítí mezi pracovníky EU a některými třetími zeměmi, kteří se podílejí na stanovování priorit a provádění úředních kontrol, a to spojením účastníků z různých členských států a některých zemí mimo EU.
 • Umožnit výměnu zkušeností a šířit osvědčené postupy pro zaměření kontrolních činností na rizika, provádění úředních kontrol a účinné činnosti v oblasti prosazování a následných opatření týkajících se pravidel EU týkajících se dobrých životních podmínek zvířat během silniční dopravy v Unii i mimo ni.

Kurz se zabývá následujícími tématy:

 • Přehled hlavních otázek týkajících se dobrých životních podmínek zvířat během silniční dopravy
 • Kontroly plánování cesty, provádění a prosazování požadavků na dobré životní podmínky zvířat
 • Používání systému TRACES ke shromažďování nezbytných informací pro úřední kontroly dobrých životních podmínek zvířat během přepravy
 • Výběr přepravců/zásilek na základě rizik pro zpětné kontroly
 • Zpětné kontroly knih jízd s použitím údajů o SNS a záznamů o teplotě a vymáhání
 • Audit dopravních společností
 • Audit/dohlížení na činnosti místních veterinárních jednotek
 • Společná omezení, výzvy, nedostatky a osvědčené postupy.

Tento vzdělávací program byl navržen pro níže popsané profily a pozice. Před podáním nebo validací přihlášek ověřte soulad s kritérii výběru.

 • Úředníci příslušných orgánů, kteří organizují, provádějí a vymáhají právní předpisy o dobrých životních podmínkách zvířat během silniční dopravy ze všech úrovní orgánů (místní, regionální, centrální).
 • Dopravní společnosti EU specializující se na živá zvířata
 • Místní nevládní organizace se zavázaly šířit ustanovení EU o dobrých životních podmínkách zvířat
Relace Datum zahájení Datum ukončení Město Země
1 06/06/2022 10/06/2022 Tilburg Nizozemsko
ZRUŠENÉ 12/09/2022 16/09/2022 Linz Rakousko
2 17/10/2022 21/10/2022 Budapešť Maďarsko
3 13/03/2023 17/03/2023 Marbella Španělsko
4 08/05/2023 12/05/2023 Linz
Rakousko
5 12/06/2023 16/06/2023 Kapitan Andreevo Bulharsko
6 18/09/2023 22/09/2023 Kapitan Andreevo
Bulharsko
7 09/10/2023 13/10/2023 Budapešť Maďarsko
8 27/11/2023 01/12/2023 Varšava Polond
9 11/03/2024 15/03/2023 Varšava Polsko
10 08/04/2024 12/04/2024 Algeciras  Španělsko
11 13/05/2024 17/05/2024 Budapešť  Maďarsko
Prosazování dobrých životních podmínek zvířat během přepravy