De övergripande målen för BTSF:s utbildningsprogram/kurs om beredskap för livsmedelssäkerhetskriser utanför EU är följande:

  • att ytterligare förbättra samarbetet mellan EU-tjänstemän och tjänstemän från länder utanför EU genom INFOSAN.
  • Stärka nätverkssamarbetet mellan EU:s och tredjeländers krisansvariga för livsmedelssäkerhet och genom att sammanföra deltagare från olika medlemsstater och länder utanför EU,
  • möjliggöra utbyte av erfarenheter och sprida bästa praxis för kontrollverksamhet och förfaranden för hantering av livsmedelssäkerhetskriser, med beaktande av erfarenheter och resultat när det gäller beredskap och hantering av livsmedelssäkerhetskriser inom EU:s och tredjeländers institutioner.

Kursen tar upp följande ämnen:

  • WHO:s INFOSAN-ram och verktyg för beredskap och hantering av livsmedelssäkerhetskriser.
  • EU:s ram och verktyg för beredskap och hantering av livsmedelssäkerhetskriser.
  • Globala och regionala plattformar för tidig varning eller framväxande riskinformation som källa till information om potentiella kriser eller incidenter.
  • Operativa krislägesförfaranden för att påskynda effektiva åtgärder under krisen och möjliggöra samordnad kriskommunikation.
  • Gemensamma begränsningar, utmaningar, svagheter och god praxis.

Utbildningen kommer att riktas till personal med ansvar för livsmedelssäkerhetskontroller och krishantering i både EU-länder och länder utanför EU:

personal vid den eller de behöriga myndigheterna som arbetar med beredskapsplanering och drift av beredskapsplaner i samband med livsmedelskrisincidenter och deras hantering.

b) Personal vid den eller de behöriga myndigheter som utsetts till kontaktpunkter inom INFOSAN-nätverket för utbyte av information om incidenter och hantering av livsmedelssäkerhetskriser.

Session Startdatum Slutdatum Ort Ett land
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrad Serbien
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Marocko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thailand
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brasilien
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filippinerna
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrad Serbien
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Kina
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Georgien
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapstaden Sydafrika

SessionStartdatumSlutdatumOrtEtt land
1229/04/202403/05/2024BangkokThailand
1301/07/202405/07/2024BelgradSerbien
1409/09/202413/09/2024CasablancaMarocko
1510/11/202415/11/2024Ho Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàColombia
1724/02/202528/02/2025ChisinauMoldavien
1831/03/202504/04/2025BombayIndien
1912/05/202516/05/2025SeoulSydkorea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025KapstadenSydafrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbanien


Krisberedskap för livsmedelssäkerheten utanför EU