Celkové ciele programu odbornej prípravy v rámci BTSF /Course o pripravenosti na krízy v oblasti bezpečnosti potravín mimo EÚ sú:

  • ďalej zlepšovať spoluprácu úradníkov EÚ a úradníkov z krajín mimo EÚ prostredníctvom siete INFOSAN;
  • Posilniť vytváranie sietí medzi krízovými manažérmi v oblasti bezpečnosti potravín v EÚ a tretích krajinách a združovaním účastníkov z rôznych členských štátov a krajín mimo EÚ,
  • umožniť výmenu skúseností a šírenie najlepších postupov pre kontrolné činnosti a postupy v oblasti krízového riadenia v oblasti bezpečnosti potravín, pričom sa zohľadnia skúsenosti a dosiahnuté výsledky v oblasti pripravenosti a riadenia kríz v oblasti bezpečnosti potravín v inštitúciách EÚ a tretích krajín.

Kurz sa zameriava na tieto témy:

  • Rámec WHO INFOSAN a nástroje pre pripravenosť a riadenie kríz v oblasti bezpečnosti potravín.
  • Rámec a nástroje EÚ pre pripravenosť a riadenie kríz v oblasti bezpečnosti potravín.
  • Globálne a regionálne platformy včasného varovania alebo vznikajúce informačné platformy o rizikách ako zdroj informácií o potenciálnych krízach alebo incidentoch.
  • Prevádzkové postupy v krízovom režime s cieľom urýchliť účinné opatrenia počas krízy a umožniť koordinovanú krízovú komunikáciu.
  • Spoločné obmedzenia, výzvy, slabé stránky a osvedčené postupy.

Odborná príprava bude určená zamestnancom zodpovedným za kontroly bezpečnosti potravín a krízové riadenie v krajinách EÚ aj mimo nej:

a)zamestnanci príslušného orgánu/príslušných orgánov, ktorí sa podieľajú na plánovaní pre prípad nepredvídaných udalostí a vykonávaní pohotovostných plánov týkajúcich sa incidentov potravinovej krízy a ich riadenia;

b)zamestnanci príslušného(-ých) orgánu(-ov) určeného(-ých) ako kontaktné miesta v rámci siete INFOSAN na výmenu informácií o incidentoch a riadení kríz v oblasti bezpečnosti potravín.

Zasadnutie Počiatočný dátum Dátum ukončenia Mesto Krajina
1 27/06/2022 01/07/2022 Belehrad Srbsko
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thajsko
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brazília
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Kostarika
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipíny
7 15/05/2023 19/05/2023 Belehrad Srbsko
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Čína
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Gruzínsko
11 06/11/2023 10/11/2023 Kapské Mesto Južná Afrika

ZasadnutiePočiatočný dátumDátum ukončeniaMestoKrajina
1229/04/202403/05/2024BangkokThajsko
1301/07/202405/07/2024BelehradSrbsko
1409/09/202413/09/2024CasablancaMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàKolumbia
1724/02/202528/02/2025KišiňovMoldavsko
1831/03/202504/04/2025BombajIndia
1912/05/202516/05/2025SoulJužná Kórea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentína
2114/07/202518/07/2025Kapské MestoJužná Afrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbánsko


Pripravenosť na krízu v oblasti bezpečnosti potravín mimo EÚ