De overordnede målene for BTSFs opplæringsprogram/kurs om kriseberedskap for mattrygghet utenfor EU er:

  • å ytterligere forbedre EU- og ikke-EU-tjenestemenns samarbeid gjennom INFOSAN;
  • For å styrke nettverkssamarbeidet mellom kriseforvaltere i EU og ikke-EU-land, og ved å samle deltakere fra ulike medlemsstater og ikke-EU-land,
  • å tillate utveksling av erfaringer og spre beste praksis for kontrollaktiviteter og framgangsmåter for krisehåndtering av mattrygghet, idet det tas hensyn til erfaringene og resultatene med hensyn til kriseberedskap og håndtering av matsikkerhet i EU og utenfor EU-landenes institusjoner.

Kurset tar for seg følgende emner:

  • WHO INFOSANs rammeverk og verktøy for kriseberedskap og håndtering av matsikkerhet.
  • EUs rammeverk og verktøy for kriseberedskap og håndtering av matsikkerhet.
  • Global og regional tidlig varsling eller nye risikoinformasjonsplattformer som kilde til informasjon om potensielle kriser eller hendelser.
  • Krisemodus operasjonelle prosedyrer for å fremskynde effektiv handling under krisen og for å muliggjøre koordinert krisekommunikasjon.
  • Felles begrensninger, utfordringer, svakheter og god praksis.

Opplæringen vil bli adressert til personale med ansvar for kontroll av mattrygghet og krisehåndtering i både EU og ikke-EU-land:

A) personell fra vedkommende myndighet/personer som er involvert i beredskapsplanlegging og gjennomføring av beredskapsplaner knyttet til hendelser i forbindelse med matkriser og deres håndtering,

B) personell fra vedkommende myndighet/personer som er utpekt som kontaktpunkter i INFOSAN-nettverket for utveksling av opplysninger om krisehendelser og håndtering av næringsmiddeltrygghet.

Sesjon Startdato Sluttdato By Stat
1 27/06/2022 01/07/2022 Beograd Serbia
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Marokko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Thailand
4 28/11/2022 02/12/2022 I nærheten av Rio de Janeiro Brasil
5 20/02/2023 24/02/2023 I nærheten av Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filippinene
7 15/05/2023 19/05/2023 Beograd Serbia
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur I nærheten av Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 I nærheten av Beijing Kina
10 02/10/2023 06/10/2023 Tbilisi Georgia
11 06/11/2023 10/11/2023 I nærheten av Cape Town Sør-Afrika

SesjonStartdatoSluttdatoByStat
1229/04/202403/05/2024BangkokThailand
1301/07/202405/07/2024BeogradSerbia
1409/09/202413/09/2024CasablancaMarokko
1510/11/202415/11/2024I nærheten av Ho Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàColombia
1724/02/202528/02/2025I nærheten av ChisinauMoldova
1831/03/202504/04/2025MumbaiIndia
1912/05/202516/05/2025I nærheten av SeoulSør-Korea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025I nærheten av Cape TownSør-Afrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbania


Kriseberedskap for matsikkerhet utenfor EU