Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel “/toiduohutuskriisideks valmisolekut käsitleva ELi-välise kampaania üldeesmärgid on järgmised:

  • parandada veelgi ELi ja kolmandate riikide ametnike koostööd INFOSANi kaudu;
  • Tugevdada võrgustike loomist ELi ja kolmandate riikide toiduohutuse kriisijuhtide vahel ning tuua kokku osalejad eri liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest;
  • võimaldada kogemuste vahetamist ja parimate tavade levitamist toiduohutuse kriisijuhtimise kontrollimeetmete ja -menetluste valdkonnas, võttes arvesse kogemusi ja saavutusi toiduohutuse kriisiks valmisoleku ja -juhtimise valdkonnas ELis ja kolmandate riikide institutsioonides.

Kursusel käsitletakse järgmisi teemasid:

  • WHO INFOSANi raamistik ja vahendid toiduohutuse kriisiks valmisolekuks ja nende ohjamiseks.
  • Toiduohutuskriisideks valmisoleku ja nende ohjamise ELi raamistik ja vahendid.
  • Ülemaailmsed ja piirkondlikud varajase hoiatamise või tekkiva riskiteabe platvormid kui teabeallikad võimalike kriiside või intsidentide kohta.
  • Kriisirežiimi operatiivmenetlused, et kiirendada tõhusat tegutsemist kriisi ajal ja võimaldada koordineeritud kriisikommunikatsiooni.
  • Ühised piirangud, probleemid, nõrkused ja head tavad.

Koolitus on suunatud toiduohutuse kontrolli ja kriisiohjamise eest vastutavatele töötajatele nii ELis kui ka kolmandates riikides:

a)pädeva(te) asutus(t)e töötajad, kes osalevad hädaolukorra lahendamise plaanide koostamises ja hädaolukorra lahendamise plaanide toimimises seoses toidukriisi juhtumite ja nende ohjamisega;

b)pädeva(te) asutus(t)e personal, kes on määratud kontaktpunktiks INFOSANi võrgustikus toiduohutuse kriisijuhtumeid käsitleva teabe vahetamiseks ja ohjamiseks.

Seanss Alguskuupäev: Lõppkuupäev City Riik
1 27/06/2022 01/07/2022 Belgrad Serbia
2 05/09/2022 09/09/2022 Casablanca Maroko
3 24/10/2022 28/10/2022 Bangkok Tai
4 28/11/2022 02/12/2022 Rio de Janeiro Brasiilia
5 20/02/2023 24/02/2023 Sao José Costa Rica
6 17/04/2023 21/04/2023 Manila Filipiinid
7 15/05/2023 19/05/2023 Belgrad Serbia
8 12/06/2023 16/06/2023 Kuala Lumpur Malasya
9 25/09/2023 29/09/2023 Peking Hiina
10 02/10/2023 06/10/2023 Thbilisi Gruusia
11 06/11/2023 10/11/2023 Kaplinn Lõuna-Aafrika

SeanssAlguskuupäev:LõppkuupäevCityRiik
1229/04/202403/05/2024BangkokTai
1301/07/202405/07/2024BelgradSerbia
1409/09/202413/09/2024CasablancaMaroko
1510/11/202415/11/2024HO Chi MinhVietnam
1627/01/202531/01/2025BogotàColombia
1724/02/202528/02/2025ChişinăuMoldova
1831/03/202504/04/2025MumbaiIndia
1912/05/202516/05/2025SoulLõuna-Korea
2016/06/202520/06/2025Buenos AiresArgentina
2114/07/202518/07/2025KaplinnLõuna-Aafrika
2206/10/202510/10/2025TiranaAlbaania


Toiduohutuskriisideks valmisolek väljaspool ELi