Общите цели на програмата за обучение BTSF /курса по подготвеност за кризи, свързани с безопасността на храните, са:

  • по-нататъшно подобряване на сътрудничеството между длъжностните лица от ЕС и от държави извън ЕС чрез INFOSAN;
  • Укрепване на работата в мрежа между лицата, отговарящи за управлението на кризи в областта на безопасността на храните в държавите от ЕС и извън него, и чрез обединяване на участници от различни държави членки и държави извън ЕС,
  • да се даде възможност за обмен на опит и разпространение на най-добри практики за контролни дейности и процедури за управление на кризи в областта на безопасността на храните, като се вземат предвид опитът и постиженията в областта на готовността и управлението на кризи в областта на безопасността на храните в институциите на ЕС и на държавите извън ЕС.

Курсът разглежда следните теми:

  • Рамката и инструментите на СЗО INFOSAN за готовност и управление на кризи в областта на безопасността на храните.
  • Рамката и инструментите на ЕС за готовност и управление на кризи в областта на безопасността на храните.
  • Глобални и регионални платформи за ранно предупреждение или нововъзникващи информационни платформи за риска като източник на информация за потенциални кризи или инциденти.
  • Оперативни процедури в режим на криза, за да се ускорят ефективните действия по време на кризата и да се даде възможност за координирана комуникация при кризи.
  • Общи ограничения, предизвикателства, слабости и добри практики.

Обучението ще бъде насочено към персонала, отговарящ за контрола на безопасността на храните и управлението на кризи както в държавите от ЕС, така и извън него:

а) персонал на компетентния (те) орган (и), участващ (и) в планирането на действия при извънредни ситуации и изпълнението на плановете за действие при извънредни ситуации, свързани с продоволствени кризи, и тяхното управление;

б) служители на компетентния (те) орган (и), определени като звена за контакт в рамките на мрежата INFOSAN за обмен на информация относно инциденти и управление на кризи, свързани с безопасността на храните.

Сесия Начална дата Крайна дата Град Държава
1 27/06/2022 01/07/2022 Белград Сърбия
2 05/09/2022 09/09/2022 Карабланка Мароко
3 24/10/2022 28/10/2022 Банкок Тайланд
4 28/11/2022 02/12/2022 Рио де Жанейро Бразилия
5 20/02/2023 24/02/2023 Сао Хосе Коста Рика
6 17/04/2023 21/04/2023 Манила Филипини
7 15/05/2023 19/05/2023 Белград Сърбия
8 12/06/2023 16/06/2023 Куала Лумпур Малася
9 25/09/2023 29/09/2023 Пекин Китай
10 02/10/2023 06/10/2023 Тбилиси Грузия
11 06/11/2023 10/11/2023 Кейптаун Южна Африка

СесияНачална датаКрайна датаГрадДържава
1229/04/202403/05/2024БанкокТайланд
1301/07/202405/07/2024БелградСърбия
1409/09/202413/09/2024КарабланкаМароко
1510/11/202415/11/2024Ho Chi MinhВиетнам
1627/01/202531/01/2025БоготаКолумбия
1724/02/202528/02/2025КишинеуМолдова
1831/03/202504/04/2025МумбайИндия
1912/05/202516/05/2025СеулЮжна Корея
2016/06/202520/06/2025Буенос АйресАржентина
2114/07/202518/07/2025КейптаунЮжна Африка
2206/10/202510/10/2025ТиранаАлбания


Готовност за действие при кризи в областта на безопасността на храните извън ЕС