Program usposabljanjaBTSF za dobrobit živali pri zakolu – govedo, prašiči, ovce in koze (napredno).

Organiziranje in izvajanje dejavnosti usposabljanja o dobrobiti živali na kmetiji, dobrobiti živali ob usmrtitvi (v klavnicah ali za namene obvladovanja bolezni) in dobrobiti živali med prevozom v okviru pobude „Boljše usposabljanje za varnejšo hrano“.

Splošni cilji so:

  • Izboljšanje ozaveščenosti o pravilih in nadzoru njihovega spoštovanja na področjih, ki jih zajema veljavna zakonodaja EU, kar zadeva rejo perutnine in prašičev, postopke zakola in prevoz na dolge razdalje.
  • Zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji;
  • Spodbujanje izmenjave dobrih in najboljših praks med državami članicami EU v zvezi z nadzornimi dejavnostmi na kmetijah.
  • Izboljšanje pogojev za dobrobit živih rejnih živali v Evropi;
  • Izboljšanje ozaveščenosti o zakonodaji EU o dobrobiti živali v izbranih tretjih državah;
  • Spodbujanje konstruktivnega dialoga med zainteresiranimi stranmi (vključno z nosilci dejavnosti, nevladnimi organizacijami in njihovimi krovnimi organizacijami) ter vzdušja sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi v EU in v tretjih državah, da bi se dosegli skupni cilji glede najspornejših vidikov pri razlagi ustreznih zakonodajnih besedil.
Zasedanje Naslov Datum začetka Končni datum
1 Dvorana za dobro počutje živali pri zakolu goveda, prašičev, ovac in koz (napredna raven) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 Dvorana za dobro počutje živali pri zakolu goveda, prašičev, ovc in koz (napredna raven) – II 21/02/2023 23/02/2023
Dobrobit živali ob zakolu – govedo, prašiči, ovce in koze (napredne)