Programul de formareBTSF privind bunăstarea animalelor la sacrificare – bovine, porcine, ovine &caprine (avansat).

Organizarea și implementarea activităților de formare privind bunăstarea animalelor în cadrul fermelor, bunăstarea animalelor la momentul uciderii (în abatoare și în scopul controlului bolilor) și bunăstarea animalelor în timpul transportului, în baza inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

Obiectivele globale sunt următoarele:

  • Îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la norme și la modul de control al respectării acestora în domeniile reglementate de legislația UE în vigoare, în ceea ce privește producția de păsări de curte și porcine, practicile de sacrificare și transportul pe distanțe lungi.
  • Asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune;
  • Promovarea schimbului de bune practici și de bune practici între statele membre ale UE în ceea ce privește activitățile de control la ferme.
  • Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor de fermă vii în Europa;
  • Sporirea conștientizării cu privire la legislația UE privind bunăstarea animalelor în anumite țări din afara UE;
  • Stimularea unui dialog constructiv între părțile interesate (inclusiv operatori comerciali, ONG-uri și organizațiile-umbrelă ale acestora), precum și a unui climat de colaborare între autoritățile competente naționale din UE și din afara UE în vederea unor realizări comune referitoare la cele mai controversate aspecte ale interpretării actelor legislative relevante.
Sesiune Titlul Data de începere Data de încheiere
1 BTSF Clasa virtuală privind bunăstarea animalelor la sacrificarea bovinelor, porcinelor, ovinelor și caprinelor (nivel avansat) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF Clasa virtuală privind bunăstarea animalelor la sacrificarea bovinelor, porcinelor, ovinelor și caprinelor (nivel avansat) – II 21/02/2023 23/02/2023
Bunăstarea animalelor la sacrificare – bovine, porcine, ovine &D@@ caprine (în stadiu avansat)