Program szkoleniowyBTSF dotyczący dobrostanu zwierząt podczas uboju – bydło, świnie, owce i kozy (zaawansowane).

Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie dobrostanu zwierząt w gospodarstwie, dobrostanu zwierząt podczas uśmiercania zwierząt (w rzeźniach i do celów zwalczania chorób) oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Cele ogólne:

  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów i sposobów kontrolowania, czy są one przestrzegane w obszarach objętych obowiązującymi przepisami UE w odniesieniu do produkcji drobiu i świń, praktyk uboju i transportu na duże odległości.
  • Zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii.
  • Promowanie wymiany dobrych i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE w odniesieniu do działań kontrolnych w gospodarstwach rolnych.
  • Poprawa warunków dobrostanu żywych zwierząt gospodarskich w Europie.
  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt w wybranych państwach spoza UE.
  • Stymulowanie konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami (w tym podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i ich organizacjami parasolowymi), a także klimatu współpracy między właściwymi organami krajowymi UE i spoza UE na rzecz wspólnych osiągnięć w zakresie najbardziej kontrowersyjnych aspektów interpretacji odpowiednich aktów prawnych.
Sesja Tytuł Data rozpoczęcia Data końcowa
1 BTSF Wirtualna klasa dobrostanu zwierząt podczas uboju bydła, świń, owiec i kóz (poziom zaawansowany) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF Wirtualna klasa dobrostanu zwierząt podczas uboju bydła, świń, owiec i kóz (poziom zaawansowany) – II 21/02/2023 23/02/2023
Dobrostan zwierząt podczas uboju – bydło, świnie, owce i owce kozy (zaawansowane)