BTSF- koulutusohjelma eläinten hyvinvoinnista teurastuksessa – naudat, siat, lampaat ja vuohet (kehittyneet).

Järjestetään ja toteutetaan koulutustoimia, jotka koskevat eläinten hyvinvointia tilalla, eläinten hyvinvointia eläinten lopettamisen yhteydessä (teurastamoissa ja taudintorjuntatarkoituksia varten) ja eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana ”Koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi” -aloitteen puitteissa.

Yleiset tavoitteet:

  • Lisätään tietoisuutta säännöistä ja siitä, miten valvotaan, että niitä noudatetaan voimassa olevan EU:n lainsäädännön kattamilla aloilla siipikarjan ja sikojen tuotannon, teurastuskäytäntöjen ja pitkän matkan kuljetusten osalta.
  • Yhdenmukaisten ja korkeiden täytäntöönpanostandardien varmistaminen kaikkialla unionissa.
  • Edistetään maatilojen valvontatoimia koskevien hyvien ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.
  • Parannetaan elävien tuotantoeläinten hyvinvointia Euroopassa.
  • Parannetaan tietoisuutta eläinten hyvinvointia koskevasta EU:n lainsäädännöstä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa.
  • Edistetään rakentavaa vuoropuhelua asianomaisten osapuolten (mukaan lukien liike-elämän toimijat, kansalaisjärjestöt ja niiden kattojärjestöt) välillä sekä EU:n ja EU:n ulkopuolisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöilmapiiri, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteisiä saavutuksia asiaan liittyvien säädösten tulkinnan kiistanalaisimmissa näkökohdissa.
Istunto Otsikko Aloituspäivä Päättymispäivä
1 BTSF:n virtuaalinen luokka eläinten hyvinvoinnista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien teurastuksessa (kehittynyt taso) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 BTSF:n virtuaalinen luokka eläinten hyvinvoinnista nautaeläinten, sikojen, lampaiden ja vuohien teurastuksessa (kehittynyt taso) – II 21/02/2023 23/02/2023
Eläinten hyvinvointi teurastuksessa – naudat, siat, lampaat ja vuohet (kehittyneet)