Školicí programBTSF týkající se dobrých životních podmínek zvířat při porážce – skot, prasata, ovce a kozy (pokročilo).

Organizace a provádění školicích činností v oblasti dobrých životních podmínek zvířat v zemědělském podniku, dobrých životních podmínek zvířat při jejich usmrcování (na jatkách a pro účely tlumení nákaz) a dobrých životních podmínek zvířat během přepravy v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

Celkovými cíli jsou:

  • Zlepšení povědomí o pravidlech a o tom, jak kontrolovat jejich dodržování v oblastech, na něž se vztahují platné právní předpisy EU, pokud jde o produkci drůbeže a prasat, postupy porážky a přepravu na dlouhé vzdálenosti.
  • Zajištění jednotných a přísných prováděcích norem v celé Unii.
  • Podpora výměny osvědčených postupů a osvědčených postupů mezi členskými státy EU, pokud jde o kontrolní činnosti v zemědělských podnicích.
  • Zlepšení dobrých životních podmínek živých hospodářských zvířat v Evropě.
  • Zlepšení informovanosti o právních předpisech EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve vybraných třetích zemích.
  • Podpora konstruktivního dialogu mezi zainteresovanými stranami (včetně hospodářských subjektů, nevládních organizací a jejich zastřešujících organizací) a rovněž klimatu spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány EU a třetích zemí, pokud jde o dosažení společných úspěchů v oblasti nejspornějších aspektů při výkladu příslušných právních předpisů.
Zasedání Název Počáteční datum Koncové datum
1 Virtuální třída BTSF pro dobré životní podmínky zvířat při porážce skotu, prasat, ovcí a koz (pokročilá úroveň) – I 04/10/2022 06/10/2022
2 Virtuální třída BTSF pro dobré životní podmínky zvířat při porážce skotu, prasat, ovcí a koz (pokročilá úroveň) – II 21/02/2023 23/02/2023
Dobré životní podmínky zvířat při porážce – skot, prasata, ovce a kozy (pokročilé)