Program usposabljanjaBTSF za dobrobit živali pri zakolu – perutnina (napredna)

Organizacija in izvajanje dejavnosti usposabljanja o dobrem počutju živali na kmetiji, dobrem počutju živali pri usmrtitvi živali (v klavnicah in za namene obvladovanja bolezni) ter dobrobiti živali med prevozom.

Splošni cilji so:

  • Ozaveščanje o pravilih EU za dobrobit živali, ki veljajo za rejo perutnine in prašičerejo, prakse zakola in prevoz na dolge razdalje, ter spodbujanje enotnega razumevanja teh pravil;
  • Zagotavljanje doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji;
  • Spodbujanje izmenjave dobrih in najboljših praks med državami članicami EU v zvezi z nadzornimi dejavnostmi na kmetijah.
  • Izboljšanje pogojev za dobrobit živih rejnih živali v Evropi;
  • Izboljšanje ozaveščenosti o zakonodaji EU o dobrobiti živali v izbranih tretjih državah;
  • Spodbujanje konstruktivnega dialoga med zainteresiranimi stranmi (vključno z nosilci dejavnosti, nevladnimi organizacijami in njihovimi krovnimi organizacijami) ter vzdušja sodelovanja med pristojnimi nacionalnimi organi v EU in v tretjih državah, da bi se dosegli skupni cilji glede najspornejših vidikov pri razlagi ustreznih zakonodajnih besedil.
Zasedanje Naslov Datum začetka Končni datum
1 Dobrobit živali pri zakolu – perutnina (napredna) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dobrobit živali pri zakolu – perutnina (napredna) – II 18/04/2023 20/04/2023
Dobrobit živali pri zakolu – perutnina (napredna)