Programul de formareBTSF privind bunăstarea animalelor la sacrificare – păsări de curte (avansat).

Organizarea și punerea în aplicare a unor activități de formare privind bunăstarea animalelor în fermă, bunăstarea animalelor în momentul uciderii animalelor (în abatoare și în scopul combaterii bolilor) și bunăstarea animalelor în timpul transportului.

Obiectivele globale sunt următoarele:

  • Sensibilizarea și promovarea unei înțelegeri comune a normelor UE privind bunăstarea animalelor aplicabile pentru carnea de pasăre și carnea de porc, practicile de sacrificare și transportul pe distanțe lungi;
  • Asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune;
  • Promovarea schimbului de bune practici și de bune practici între statele membre ale UE în ceea ce privește activitățile de control la ferme.
  • Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor de fermă vii în Europa;
  • Sporirea conștientizării cu privire la legislația UE privind bunăstarea animalelor în anumite țări din afara UE;
  • Stimularea unui dialog constructiv între părțile interesate (inclusiv operatori comerciali, ONG-uri și organizațiile-umbrelă ale acestora), precum și a unui climat de colaborare între autoritățile competente naționale din UE și din afara UE în vederea unor realizări comune referitoare la cele mai controversate aspecte ale interpretării actelor legislative relevante.
Sesiune Titlul Data de începere Data de încheiere
1 Bunăstarea animalelor la sacrificare – păsări de curte (avansată) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Bunăstarea animalelor la sacrificare – păsări de curte (avansat) – II 18/04/2023 20/04/2023
Bunăstarea animalelor la sacrificare – păsări de curte (avansat)