Program szkoleniowyBTSF w zakresie dobrostanu zwierząt podczas uboju – drób (zaawansowany).

Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie dobrostanu zwierząt w gospodarstwie, dobrostanu zwierząt podczas uśmiercania zwierząt (w rzeźniach i do celów zwalczania chorób) oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Cele ogólne:

  • Podnoszenie świadomości i promowanie wspólnego rozumienia unijnych przepisów dotyczących dobrostanu zwierząt mających zastosowanie do produkcji drobiu i świń, praktyk uboju i transportu na duże odległości.
  • Zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii.
  • Promowanie wymiany dobrych i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE w odniesieniu do działań kontrolnych w gospodarstwach rolnych.
  • Poprawa warunków dobrostanu żywych zwierząt gospodarskich w Europie.
  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt w wybranych państwach spoza UE.
  • Stymulowanie konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami (w tym podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i ich organizacjami parasolowymi), a także klimatu współpracy między właściwymi organami krajowymi UE i spoza UE na rzecz wspólnych osiągnięć w zakresie najbardziej kontrowersyjnych aspektów interpretacji odpowiednich aktów prawnych.
Sesja Tytuł Data rozpoczęcia Data końcowa
1 Dobrostan zwierząt podczas uboju – drób (zaawansowany) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dobrostan zwierząt podczas uboju – drób (zaawansowany) – II 18/04/2023 20/04/2023
Dobrostan zwierząt podczas uboju – drób (zaawansowany)