BTSF Training Programme on Animal Welfare at slacht — pluimvee (gevorderd).

Organisatie en uitvoering van opleidingsactiviteiten over dierenwelzijn op het landbouwbedrijf, dierenwelzijn bij het doden van dieren (in slachthuizen en voor ziektebestrijdingsdoeleinden) en dierenwelzijn tijdens het vervoer.

De algemene doelstellingen zijn :

  • Vergroten van de bekendheid met en het bevorderen van het algemene inzicht in de EU-regels voor dierenwelzijn zoals die van toepassing zijn op de pluimvee- en varkensfokkerijen, slachtpraktijken en het vervoer over lange afstand;
  • Waarborgen van consistente en hoge uitvoeringsnormen in de hele Unie;
  • Bevordering van de uitwisseling van goede en beste praktijken tussen de EU-lidstaten met betrekking tot controleactiviteiten op landbouwbedrijven.
  • Verbeteren van de welzijnsomstandigheden van dieren in veehouderijen in Europa;
  • Verbeteren van de bekendheid van de EU-wetgeving over dierenwelzijn in een aantal geselecteerde landen buiten de EU;
  • Bevorderen van een constructieve dialoog tussen de belanghebbenden (inclusief exploitanten, ngo’s en hun overkoepelende organisaties) en van een klimaat van samenwerking tussen de nationale bevoegde autoriteiten binnen en buiten de EU met het oog op het verwezenlijken van gemeenschappelijke resultaten betreffende de meest controversiële aspecten in de interpretatie van de relevante wetgevingsonderdelen.
Zitting Titel Startdatum Einddatum
1 Dierenwelzijn bij de slacht — pluimvee (gevorderd) — I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dierenwelzijn bij de slacht — pluimvee (gevorderd) — II 18/04/2023 20/04/2023
Dierenwelzijn bij het slachten — pluimvee (geavanceerd)