Program osposobljavanjaBTSF -a o dobrobiti životinja pri klanju – perad (napredna).

Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o dobrobiti životinja na poljoprivrednom gospodarstvu, dobrobiti životinja u trenutku usmrćivanja životinja (u klaonicama i u svrhu kontrole bolesti) i dobrobiti životinja tijekom prijevoza.

Opći su ciljevi sljedeći:

  • Podizanje svijesti i promicanje usklađenog razumijevanja pravila EU-a u području dobrobiti životinja koja se primjenjuju na peradarstvo i svinjogojstvo, prakse klanja i prijevoz na udaljena odredišta,
  • Osiguravanje dosljednih i visokih standarda primjene u cijeloj Uniji,
  • Promicanje razmjene dobrih i najboljih praksi među državama članicama EU-a u pogledu kontrolnih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.
  • Poboljšanje uvjeta dobrobiti živih životinja iz uzgoja u Europi.
  • Unaprjeđenje osviještenosti o zakonodavstvu EU-a u području dobrobiti životinja u odabranim zemljama izvan EU-a,
  • Poticanje konstruktivnog dijaloga među zainteresiranim stranama (uključujući poslovne subjekte, nevladine organizacije i njihove krovne organizacije) te suradnje među nacionalnim nadležnim tijelima u EU-u i izvan njega radi postizanja zajedničkih ciljeva u pogledu najspornijih aspekata tumačenja relevantnih zakonodavnih akata.
Sjednici Naslov Datum početka Datum završetka
1 Dobrobit životinja pri klanju – perad (napredna) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dobrobit životinja pri klanju – perad (napredna) – II 18/04/2023 20/04/2023
Dobrobit životinja pri klanju – perad (napredna)