BTSF- koulutusohjelma eläinten hyvinvoinnista teurastuksessa – siipikarja (kehittynyt).

Järjestetään ja toteutetaan koulutusta eläinten hyvinvoinnista tilalla, eläinten hyvinvoinnista eläinten lopettamisen yhteydessä (teurastamoissa ja taudintorjuntatarkoituksessa) ja eläinten hyvinvoinnista kuljetuksen aikana.

Yleiset tavoitteet:

  • Lisätään tietoisuutta ja edistetään yhteisymmärrystä siipikarja- ja sikatuotantoon, teurastuskäytäntöihin ja pitkän matkan kuljetuksiin sovellettavista eläinten hyvinvointia koskevista EU:n säännöistä.
  • Yhdenmukaisten ja korkeiden täytäntöönpanostandardien varmistaminen kaikkialla unionissa.
  • Edistetään maatilojen valvontatoimia koskevien hyvien ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.
  • Parannetaan elävien tuotantoeläinten hyvinvointia Euroopassa.
  • Parannetaan tietoisuutta eläinten hyvinvointia koskevasta EU:n lainsäädännöstä tietyissä EU:n ulkopuolisissa maissa.
  • Edistetään rakentavaa vuoropuhelua asianomaisten osapuolten (mukaan lukien liike-elämän toimijat, kansalaisjärjestöt ja niiden kattojärjestöt) välillä sekä EU:n ja EU:n ulkopuolisten kansallisten toimivaltaisten viranomaisten yhteistyöilmapiiri, jonka tavoitteena on saada aikaan yhteisiä saavutuksia asiaan liittyvien säädösten tulkinnan kiistanalaisimmissa näkökohdissa.
Istunto Otsikko Aloituspäivä Päättymispäivä
1 Eläinten hyvinvointi teurastuksessa – siipikarja (kehittynyt) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Eläinten hyvinvointi teurastuksessa – siipikarja (kehittynyt) – II 18/04/2023 20/04/2023
Eläinten hyvinvointi teurastuksessa – siipikarja (kehittynyt)