BTSF koolitusprogramm loomade heaolu kohta tapmisel – kodulinnud (edasijõudnud).

Koolituste korraldamine ja rakendamine, mis käsitlevad loomade heaolu põllumajandusettevõttes, loomade heaolu loomade surmamisel (tapamajades ja tauditõrje eesmärgil) ning loomade heaolu vedamise ajal.

Üldised eesmärgid on järgmised:

  • Suurendada teadlikkust ja edendada ühist arusaamist ELi loomade heaolu eeskirjadest, mida kohaldatakse kodulindude ja sigade tootmise, tapatavades kasutatavate tavade ja kaugvedude suhtes;
  • Tagada kogu liidus ühtsed ja ranged rakendusstandardid;
  • Heade ja parimate tavade vahetamise edendamine ELi liikmesriikide vahel seoses kontrollitegevusega põllumajandusettevõtetes.
  • Parandada ELis põllumajandusloomade heaolu;
  • Suurendada teadlikkust loomade heaolu käsitlevatest ELi õigusaktidest valitud kolmandates riikides;
  • Soodustada huvitatud isikute (sh ettevõtjate, valitsusväliste organisatsioonide ja nende katusorganisatsioonide) vahelist konstruktiivset dialoogi, aga ka ELi ja kolmandate riikide pädevate asutuste ühistegevust, mis puudutab kõige vastuolulisemaid küsimusi asjaomaste õigusaktide tõlgendamisel.
Seanss Pealkiri Alguskuupäev: Lõppkuupäev
1 Loomade heaolu tapmisel – kodulinnud (edasijõudnud) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Loomade heaolu tapmisel – kodulinnud (edasijõudnud) – II 18/04/2023 20/04/2023
Loomade heaolu tapmisel – kodulinnud (edasijõudnud)