BTSF-uddannelsesprogram vedrørende dyrevelfærd ved slagtning — fjerkræ (fremskredent).

Tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter om dyrevelfærd på bedriften, dyrevelfærd på tidspunktet for aflivning af dyr (på slagterier og med henblik på sygdomsbekæmpelse) og dyrevelfærd under transport.

De overordnede mål er:

  • Øge bevidstheden om og fremme en fælles forståelse af EU's dyrevelfærdsregler for fjerkræ- og svineproduktion, slagtepraksis og transport over lange afstande.
  • Sikring af ensartede og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen.
  • Fremme udveksling af god og bedste praksis mellem EU's medlemsstater for så vidt angår kontrolaktiviteter på bedrifter.
  • Forbedring af velfærdsforholdene for levende opdrættede dyr i Europa.
  • Forbedring af kendskabet til EU-lovgivningen om dyrevelfærd i udvalgte lande uden for EU.
  • Stimulering af en konstruktiv dialog mellem de interesserede parter (herunder virksomhedsledere, NGO'er og deres paraplyorganisationer) og et samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder i og uden for EU om fælles resultater vedrørende de mest kontroversielle aspekter ved fortolkningen af de relevante retsakter.
Session Titel Startdato Slutdato
1 Dyrevelfærd ved slagtning — fjerkræ (fremskreden) — I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dyrevelfærd ved slagtning — fjerkræ (fremskreden) — II 18/04/2023 20/04/2023
Dyrevelfærd ved slagtning — fjerkræ (fremskreden)