Školicí programBTSF týkající se dobrých životních podmínek zvířat při porážce – drůbež (pokročilá).

Organizace a provádění vzdělávacích činností týkajících se dobrých životních podmínek zvířat v hospodářství, dobrých životních podmínek zvířat při usmrcování zvířat (na jatkách a pro účely tlumení nákaz) a dobrých životních podmínek zvířat během přepravy.

Celkovými cíli jsou:

  • Zvyšování povědomí a podpora společného pochopení pravidel EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, která se vztahují na produkci drůbeže a prasat, postupy porážek a dálkovou přepravu.
  • Zajištění jednotných a přísných prováděcích norem v celé Unii.
  • Podpora výměny osvědčených postupů a osvědčených postupů mezi členskými státy EU, pokud jde o kontrolní činnosti v zemědělských podnicích.
  • Zlepšení dobrých životních podmínek živých hospodářských zvířat v Evropě.
  • Zlepšení informovanosti o právních předpisech EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat ve vybraných třetích zemích.
  • Podpora konstruktivního dialogu mezi zainteresovanými stranami (včetně hospodářských subjektů, nevládních organizací a jejich zastřešujících organizací) a rovněž klimatu spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány EU a třetích zemí, pokud jde o dosažení společných úspěchů v oblasti nejspornějších aspektů při výkladu příslušných právních předpisů.
Zasedání Název Počáteční datum Koncové datum
1 Dobré životní podmínky zvířat při porážce – drůbež (pokročilá) – I 15/11/2022 17/11/2022
2 Dobré životní podmínky zvířat při porážce – drůbež (pokročilá) – II 18/04/2023 20/04/2023
Dobré životní podmínky zvířat při porážce – drůbež (pokročilá)