Splošni cilj programa usposabljanja BTSF /Tača o vzpostavitvi in izvajanju revizijskega sistema in temeljev za izvedbo podrobne revizije je:

Razširjati dobre prakse za postopke revizije, in sicer z okrepitvijo ozaveščenosti o tem kompleksnem področju dela ter zagotavljanjem doslednih in visokih standardov izvajanja po vsej Uniji. Cilj usposabljanja je prispevati k oblikovanju usklajenega pristopa po vseh državah članicah in zagotavljanju, da so revizijske ugotovitve v različnih poročilih primerljive, in sicer zajema:

Razširjeni cilji so: 

 • Zagotoviti skupno razumevanje trenutnega stanja ustreznih orodij in pristopov za obravnavanje izbruhov prednostnih škodljivih organizmov na ozemlju EU;
 • Oceniti in opredeliti splošne (in posebne) ukrepe za izkoreninjenje in zadrževanje;
 • Omogočiti pripravnikom, da primerjajo ključne elemente načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in druge elemente pripravljenosti, ki jih pripravijo njihove države članice, da bi opredelili in izmenjali najboljše prakse;
 • Izmenjava najboljših praks v zvezi s strukturo načrtov ukrepov ob nepredvidljivih dogodkih in odzivanjem na krizne razmere v sektorjih varnosti hrane in zdravja živali

Na tečaju se obravnavajo naslednje teme:

 • Kaj so revizija, revizijska načela, vrste revizij in revizijski organi
 • Revizije na ravni EU. Glavne ugotovitve in priporočila iz revizij GD za zdravje in varnost hrane v zvezi z nacionalno strategijo v državah članicah
 • Pravni okvir EU, referenčni dokumenti NAS in mednarodni standardi
 • Organizacija sistemov notranje revizije
 • Temeljni postopek revizije v skladu s standardom ISO 19011/2011. Vloga medinstitucionalnega sporazuma
 • Vzpostavitev funkcije notranje revizije – organizacijske zahteve – Narava revizijskega postopka
 • Načrtovanje revizij na podlagi tveganja
 • Izvajanje revizijskega postopka
 • Skladnost z načrtovanimi ureditvami
 • Učinkovito izvajanje, primernost za doseganje ciljev
 • Poročanje o revizijah in nadaljnje ukrepanje; Pregled presoje in razširjanje najboljše prakse
 •  Revizijski viri, pristojnost revizorja
 • Merjenje učinkovitosti uradnega nadzora

Ta program usposabljanja je bil namenjen uradnikom držav članic EU, držav kandidatk, držav EGP/Efte, potencialnih kandidatk, vzhodnih sosednjih držav in sredozemskih držav ter izbranih držav nečlanic EU, ki so neposredno vključene v revizijo uradnega nadzora.

Zasedanje Naslov Datum začetka Končni datum Mesto Dežela
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologni Italija
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelono Španija
10 05/12/2022 09/12/2022 Rim Italija
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Latvija
Revizijski sistem in osnove za izvedbo podrobne revizije