Obiectivul general al programului de formare/cursului BTSF privind instituirea și punerea în aplicare a unui sistem de audit și a elementelor de bază pentru efectuarea unui audit detaliat este:

Diseminarea bunelor practici pentru procedurile de audit, îmbunătățirea cunoștințelor privind acest domeniu complex de lucru și asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune. Formarea își propune să ajute la dezvoltarea unei abordări consecvente la nivelul statelor membre, precum și la asigurarea faptului că respectivele constatări ale auditului din diferite rapoarte au o valoare comparabilă:

Obiectivele extinse sunt: 

 • Să asigure o înțelegere comună a situației actuale a instrumentelor și abordărilor adecvate pentru combaterea focarelor de organisme dăunătoare prioritare pe teritoriul UE;
 • Evaluarea și identificarea măsurilor generice (și specifice) de eradicare și izolare;
 • Să ofere stagiarilor posibilitatea de a compara elementele-cheie ale planurilor de urgență și alte elemente de pregătire elaborate de statele membre respective pentru a identifica și a face schimb de bune practici;
 • Schimbul de bune practici în ceea ce privește structura planurilor de urgență și răspunsul la situațiile de criză din sectorul siguranței alimentare și al sănătății animale

Cursul abordează următoarele teme:

 • Ce este un audit, principii de audit, tipuri de audit și organisme de audit
 • Audituri la nivelul UE. Principalele constatări și recomandări ale auditurilor efectuate de DG SANTE cu privire la SNA în statele membre
 • Cadrul juridic al UE, documentele de referință ale SNA și standardele internaționale
 • Organizarea sistemelor de audit intern
 • Proces fundamental de audit în conformitate cu ISO 19011/2011. Rolul AII
 • Instituirea unei funcții de audit intern – Cerințe organizaționale – Natura procesului de audit
 • Programarea auditului bazat pe riscuri
 • Punerea în aplicare a procesului de audit
 • Respectarea dispozițiilor planificate
 • Punerea în aplicare eficace, adecvarea pentru atingerea obiectivelor
 • Raportarea auditului și urmărirea subsecventă; Revizuirea auditului și difuzarea celor mai bune practici
 •  Resurse de audit, competența auditorului
 • Măsurarea eficacității controalelor oficiale

Acest program de formare s-a adresat funcționarilor din statele membre ale UE, din țările candidate, din țările SEE/AELS, din țările potențial candidate, din țările din vecinătatea estică și din bazinul mediteraneean și din anumite țări din afara UE care sunt direct implicate în auditarea controalelor oficiale.

Sesiune Titlul Data de începere Data de încheiere Oraș Țară
1 13/12/2021 17/12/2021 CV Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 CV Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 CV Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Italia
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Spania
10 05/12/2022 09/12/2022 Roma Italia
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Letonia
Sistemul de audit și elementele de bază pentru efectuarea unui audit detaliat