De algemene doelstelling van het BTSF-opleidingsprogramma /cursus over het opzetten en uitvoeren van een auditsysteem en basisbeginselen voor het uitvoeren van een gedetailleerde audit is:

Het verspreiden van de beste praktijken voor auditprocedures, het verbeteren van de kennis van dit complexe werkterrein, en het waarborgen van consistente en kwalitatief hoogwaardige tenuitvoerleggingsnormen in de Europese Unie. De opleiding is bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van een consequente aanpak in de lidstaten en om te waarborgen dat de auditresultaten in verschillende rapporten vergelijkbaar zijn.

Uitgebreide doelstellingen zijn: 

 • Te zorgen voor een gemeenschappelijk inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot geschikte instrumenten en benaderingen om uitbraken van prioritaire plaagorganismen op het grondgebied van de EU aan te pakken;
 • Het beoordelen en identificeren van generieke (en specifieke) uitroeiings- en inperkingsmaatregelen;
 • Stagiairs de mogelijkheid te bieden om belangrijke elementen van noodplannen en andere door hun respectieve lidstaten opgestelde paraatheidselementen te vergelijken teneinde beste praktijken vast te stellen en uit te wisselen;
 • Uitwisseling van beste praktijken met betrekking tot de structuur van noodplannen en de respons op crisissituaties in de sectoren voedselveiligheid en diergezondheid

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Wat is een audit, auditbeginselen, auditsoorten en auditorganen?
 • Audits op EU-niveau. Belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van de audits van NAS in de lidstaten door DG SANTE
 • Juridisch kader van de EU, NAS-referentiedocumenten en internationale normen
 • Organisatie van interne auditsystemen
 • Fundamenteel auditproces volgens ISO 19011/2011. Rol van IIA
 • Opzetten van een interneauditfunctie — Organizationele vereisten — Aard van het auditproces
 • Risicogebaseerde auditprogrammering
 • Uitvoering van het auditproces
 • Naleving van de geplande regelingen
 • Doeltreffende uitvoering, geschiktheid om doelstellingen te bereiken
 • Auditverslagen en follow-up; Evaluatie van de audit en verspreiding van optimale praktijkvoorbeelden
 •  Controlemiddelen, bevoegdheid van de accountant
 • Het meten van de doeltreffendheid van officiële controles

Dit opleidingsprogramma is gericht tot ambtenaren van de EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten, EER/EVA-landen, potentiële kandidaat-lidstaten, oostelijke buurlanden en mediterrane landen en geselecteerde landen buiten de EU die rechtstreeks betrokken zijn bij de audit van officiële controles.

Zitting Titel Startdatum Einddatum Stad Land:
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoomen
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoomen
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoomen
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Italië
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Spanje
10 05/12/2022 09/12/2022 Rome Italië
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Letland
Auditsysteem en basisbeginselen voor de uitvoering van een gedetailleerde audit