Opći cilj programa osposobljavanja u okviru BTSF -a/Course o uspostavi i provedbi sustava revizije i osnova za provedbu detaljne revizije jest:

Širenje najboljih praksi za postupke revizije, bolje poznavanje tog složenog područja i osiguravanje dosljednih i visokih standarda provedbe u cijeloj Uniji. Cilj je osposobljavanja pomoći u razvoju dosljednog pristupa u svim državama članicama te osigurati usporedivost nalaza revizije u različitim izvješćima,

Prošireni ciljevi su: 

 • Osigurati zajedničko razumijevanje trenutačnog stanja odgovarajućih alata i pristupa za rješavanje izbijanja prioritetnih štetnih organizama na području EU-a;
 • Procijeniti i utvrditi opće (i posebne) mjere iskorjenjivanja i suzbijanja širenja;
 • Omogućiti pripravnicima usporedbu ključnih elemenata kriznih planova i drugih elemenata pripravnosti koje su razradile njihove države članice kako bi se utvrdile i razmijenile najbolje prakse;
 • Razmjena najboljih praksi u pogledu strukture kriznih planova i odgovora na krizne situacije u sektorima sigurnosti hrane i zdravlja životinja

Tečaj obuhvaća sljedeće teme:

 • Što je revizija, načela revizije, vrste revizija i revizijska tijela
 • Revizije na razini EU-a. Glavni nalazi i preporuke revizija NAS-ova GU-a SANTE u državama članicama
 • Pravni okvir EU-a, referentni dokumenti o NAS-u i međunarodni standardi
 • Organizacija sustava unutarnje revizije
 • Temeljni postupak revizije u skladu s normom ISO 19011/2011. Uloga Međuinstitucijskog sporazuma
 • Uspostava funkcije unutarnje revizije – organizacijski zahtjevi – priroda postupka revizije
 • Izrada revizijskih programa na temelju rizika
 • Provedba postupka revizije
 • Usklađenost s planiranim mjerama
 • Djelotvorna provedba, prikladnost za postizanje ciljeva
 • Izvješćivanje o reviziji i daljnje postupanje; Rezultati revizije i primjena najboljih praksi
 •  Revizijski resursi, nadležnost revizora
 • Mjerenje djelotvornosti službenih kontrola

Program osposobljavanja namijenjen je službenicima država članica EU-a, zemalja kandidatkinja, zemalja EGP-a/EFTA-e, potencijalnih kandidatkinja, zemalja istočnog susjedstva i sredozemnog bazena te odabranih zemalja izvan EU-a koji su izravno uključeni u reviziju službenih kontrola.

Sjednici Naslov Datum početka Datum završetka Grad Zemlja
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Italija
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelonu Španjolska
10 05/12/2022 09/12/2022 Rim Italija
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Latvija
Sustav revizije i osnove za provedbu detaljne revizije