BTSF-koulutusohjelman /kurssin yleistavoitteena on tarkastusjärjestelmän perustaminen ja toteuttaminen sekä yksityiskohtaisen tarkastuksen suorittamisen perusteet:

Levittää tarkastusmenettelyjä koskevia parhaita käytäntöjä, parantaa tietämystä tästä monimutkaisesta toiminta-alasta ja varmistaa johdonmukaiset ja korkeat täytäntöönpanostandardit kaikkialla unionissa. Koulutuksen tarkoituksena on auttaa kehittämään johdonmukainen lähestymistapa kaikissa jäsenvaltioissa ja antamaan takeet siitä, että eri kertomuksissa esitetyt tarkastushavainnot ovat vertailukelpoisia.

Laajennetut tavoitteet ovat seuraavat: 

 • Luodaan yhteisymmärrys sopivista välineistä ja lähestymistavoista, joilla voidaan puuttua prioriteettituhoojien taudinpurkauksiin EU:n alueella;
 • Arvioida ja yksilöidä yleisiä (ja erityisiä) hävittämis- ja leviämisen estämistoimenpiteitä;
 • Annetaan harjoittelijoille mahdollisuus vertailla jäsenvaltioiden laatimien valmiussuunnitelmien keskeisiä osatekijöitä ja muita valmiustekijöitä parhaiden käytäntöjen tunnistamiseksi ja jakamiseksi;
 • Jakaa valmiussuunnitelmien rakennetta koskevia parhaita käytäntöjä ja reagoida kriisitilanteisiin elintarviketurvallisuuden ja eläinten terveyden alalla

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:

 • Mitä tarkoitetaan tilintarkastuksella, tilintarkastusperiaatteilla, tarkastustyypeillä ja tarkastuselimillä
 • Tarkastukset EU:n tasolla. Terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston NAS-tarkastusten tärkeimmät havainnot ja suositukset jäsenvaltioissa
 • EU:n oikeudellinen kehys, NAS-viiteasiakirjat ja kansainväliset standardit
 • Sisäisen tarkastuksen järjestelmien organisointi
 • ISO 19011/2011 -standardin mukainen perustarkastusprosessi. Toimielinten välisen sopimuksen rooli
 • Sisäisen tarkastustoiminnon perustaminen – organisatoriset vaatimukset – tarkastusprosessin luonne
 • Riskiperusteinen tilintarkastuksen ohjelmointi
 • Tarkastusprosessin täytäntöönpano
 • Suunniteltujen järjestelyjen noudattaminen
 • Tehokas täytäntöönpano, sopusointuisuus tavoitteiden saavuttamiseen
 • Tarkastusraportointi ja seuranta; Auditoinnin uudelleentarkastelu ja parhaiden käytäntöjen levittäminen
 •  Tarkastusresurssit, tarkastajan pätevyys
 • Virallisen valvonnan tehokkuuden mittaaminen

Koulutusohjelma on osoitettu EU:n jäsenvaltioiden, ehdokasmaiden, ETA/EFTA-maiden, mahdollisten ehdokasmaiden, itäisten naapurimaiden ja Välimeren alueen maiden virkamiehille sekä valituille EU:n ulkopuolisille maille, jotka osallistuvat suoraan virallisen valvonnan tarkastamiseen.

Istunto Otsikko Aloituspäivä Päättymispäivä Kaupunki Valtio
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bolognan Italia
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Espanja
10 05/12/2022 09/12/2022 Rooma Italia
12 27/03/203 31/03/2023 Riika Latvia
Tarkastusjärjestelmä ja yksityiskohtaisen tarkastuksen suorittamisen perusteet