Det overordnede mål for BTSF-uddannelsesprogrammet / kurset i etablering og gennemførelse af et revisionssystem og grundlæggende elementer til gennemførelse af en detaljeret revision er:

At udbrede bedste praksis for revisionsprocedurer, forbedre kendskabet til dette komplekse arbejdsområde og sikre konsekvente og høje gennemførelsesstandarder i hele Unionen. Uddannelsen har til formål at bidrage til at udvikle en konsekvent tilgang i medlemsstaterne og til at give sikkerhed for, at revisionsresultaterne i de forskellige rapporter er af sammenlignelig værdi.

Udvidede mål er: 

 • At skabe en fælles forståelse af den nuværende situation med hensyn til passende værktøjer og tilgange til håndtering af udbrud af prioriterede skadegørere på EU's område
 • At vurdere og identificere generiske (og specifikke) udryddelses- og inddæmningsforanstaltninger
 • At give praktikanter mulighed for at sammenligne centrale elementer i beredskabsplaner og andre beredskabselementer, der er udarbejdet af deres respektive medlemsstater, med henblik på at identificere og udveksle bedste praksis
 • At udveksle bedste praksis vedrørende beredskabsplanernes struktur og reaktion på krisesituationer i sektorerne for fødevaresikkerhed og dyresundhed

Kurset behandler følgende emner:

 • Hvad er en revision, revisionsprincipper, revisionstyper og revisionsorganer?
 • Revisioner på EU-plan. Vigtigste resultater og anbefalinger fra GD SANTE's audit af nationale revisionssystemer i medlemsstaterne
 • EU's retlige ramme, NAS-referencedokumenter og internationale standarder
 • Tilrettelæggelse af interne revisionssystemer
 • Grundlæggende revisionsproces i henhold til ISO 19011/2011. IIA's rolle
 • Oprettelse af en intern revisionsfunktion — organisatoriske krav — Revisionens art
 • Risikobaseret revisionsprogrammering
 • Gennemførelse af revisionsprocessen
 • Overensstemmelse med det planlagte
 • Effektiv gennemførelse og evne til at nå målene
 • Revisionsrapportering og opfølgning Gennemgang af audit og formidling af bedste praksis
 •  Revisionsressourcer, revisors kompetence
 • Måling af effektiviteten af offentlig kontrol

Dette uddannelsesprogram er rettet mod embedsmænd fra EU's medlemsstater, kandidatlande, EØS-/EFTA-lande, potentielle kandidatlande, østlige nabolande og Middelhavslande og udvalgte lande uden for EU, som er direkte involveret i audit af offentlig kontrol.

Session Titel Startdato Slutdato Byen Hjemland
1 13/12/2021 17/12/2021 VC Zoom
2 14/02/2022 18/02/2022 VC Zoom
3 07/03/2022 11/03/2022 VC Zoom
6 30/05/2022 03/06/2022 Bologna Italien
8 10/10/2022 14/10/2022 Barcelona Spanien
10 05/12/2022 09/12/2022 Rom Italien
12 27/03/203 31/03/2023 Riga Letland
Revisionssystem og grundlæggende elementer til gennemførelse af en detaljeret revision