Curs de formareBTSF privind bunăstarea animalelor la sacrificare și în cazul uciderii în scopul depopulării (nivel de bază).

Organizarea și implementarea activităților de formare privind bunăstarea animalelor în cadrul fermelor, bunăstarea animalelor la momentul uciderii (în abatoare și în scopul controlului bolilor) și bunăstarea animalelor în timpul transportului, în baza inițiativei „O formare mai bună pentru o hrană mai sigură”.

Obiectivele globale sunt următoarele:

  • Îmbunătățirea gradului de conștientizare cu privire la norme și la modul de control al respectării acestora în domeniile reglementate de legislația UE în vigoare, în ceea ce privește producția de păsări de curte și porcine, practicile de sacrificare și transportul pe distanțe lungi.
  • Asigurarea unor standarde consecvente și înalte de implementare în întreaga Uniune;
  • Promovarea schimbului de bune practici și de bune practici între statele membre ale UE în ceea ce privește activitățile de control la ferme.
  • Îmbunătățirea condițiilor de bunăstare a animalelor de fermă vii în Europa;
  • Sporirea conștientizării cu privire la legislația UE privind bunăstarea animalelor în anumite țări din afara UE;
  • Stimularea unui dialog constructiv între părțile interesate (inclusiv operatori comerciali, ONG-uri și organizațiile-umbrelă ale acestora), precum și a unui climat de colaborare între autoritățile competente naționale din UE și din afara UE în vederea unor realizări comune referitoare la cele mai controversate aspecte ale interpretării actelor legislative relevante.
Sesiune Titlul Data de începere Data de încheiere
1 Sala de clasă virtuală privind bunăstarea animalelor la sacrificare și în cazul uciderii în scopul depopulării (nivel de bază) 21/06/2022 23/06/2022
2 Sala de clasă virtuală privind bunăstarea animalelor la sacrificare (nivel de bază) -I 24/01/2023 26/01/2023
3 Sala de clasă virtuală privind bunăstarea animalelor în cazul uciderii în scopul depopulării (nivel de bază) 16/05/2023 18/05/2023
4 Sala de clasă virtuală privind bunăstarea animalelor la sacrificare (nivel de bază) -II 22/11/2023 24/11/2023
Bunăstarea animalelor în momentul sacrificării și depopularea (de bază)