Kurs szkoleniowy wramach programu BTSF dotyczący dobrostanu zwierząt podczas uboju oraz w przypadku uśmiercania w celu wyludnienia (poziom podstawowy).

Organizacja i realizacja działań szkoleniowych w zakresie dobrostanu zwierząt w gospodarstwie, dobrostanu zwierząt podczas uśmiercania zwierząt (w rzeźniach i do celów zwalczania chorób) oraz dobrostanu zwierząt podczas transportu w ramach inicjatywy „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Cele ogólne:

  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów i sposobów kontrolowania, czy są one przestrzegane w obszarach objętych obowiązującymi przepisami UE w odniesieniu do produkcji drobiu i świń, praktyk uboju i transportu na duże odległości.
  • Zapewnienie spójnych i wysokich standardów wdrażania w całej Unii.
  • Promowanie wymiany dobrych i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi UE w odniesieniu do działań kontrolnych w gospodarstwach rolnych.
  • Poprawa warunków dobrostanu żywych zwierząt gospodarskich w Europie.
  • Zwiększenie wiedzy na temat przepisów UE dotyczących dobrostanu zwierząt w wybranych państwach spoza UE.
  • Stymulowanie konstruktywnego dialogu między zainteresowanymi stronami (w tym podmiotami gospodarczymi, organizacjami pozarządowymi i ich organizacjami parasolowymi), a także klimatu współpracy między właściwymi organami krajowymi UE i spoza UE na rzecz wspólnych osiągnięć w zakresie najbardziej kontrowersyjnych aspektów interpretacji odpowiednich aktów prawnych.
Sesja Tytuł Data rozpoczęcia Data końcowa
1 Wirtualna klasa dobrostanu zwierząt podczas uboju oraz w przypadku uśmiercania w celu wyludnienia (poziom podstawowy) 21/06/2022 23/06/2022
2 Wirtualna klasa dobrostanu zwierząt podczas uboju (poziom podstawowy)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Wirtualna klasa dobrostanu zwierząt w przypadku uśmiercania w celu wyludnienia (poziom podstawowy) 16/05/2023 18/05/2023
4 Wirtualna klasa dobrostanu zwierząt podczas uboju (poziom podstawowy)-II 22/11/2023 24/11/2023
Dobrostan zwierząt podczas uboju i wyludnienia (podstawowe)