ABTSF képzési tanfolyama az állatjólétről vágáskor és kiirtás céljából történő leölés esetén (alapszint).

A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” (BTSF) kezdeményezés keretében képzési tevékenységek megszervezése és végrehajtása a gazdaságokban, az állatok (vágóhidakon és betegségfelügyeleti célból történő) leölésekor és a szállítás közben biztosított állatjólétről.

Általános célkitűzések:

  • A hatályos uniós jogszabályok hatálya alá tartozó területeken – a baromfi- és sertéstenyésztés, a vágási gyakorlatok és a távolsági szállítás tekintetében – a szabályok ismertségének és ellenőrzésének javítása.
  • A következetes és a magas szintű végrehajtási normák biztosítása Unió-szerte.
  • A mezőgazdasági üzemekben végzett ellenőrzési tevékenységekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok és bevált gyakorlatok uniós tagállamok közötti cseréjének előmozdítása.
  • A tenyészett élőállatok jóléti feltételeinek javítása Európában.
  • Az uniós állatjóléti jogszabályok ismertségének javítása a kiválasztott nem uniós országokban.
  • A konstruktív párbeszéd ösztönzése az érdekelt felek között (ideértve az üzleti szereplőket, a nem kormányzati szervezeteket és az ernyőszervezeteiket), továbbá az együttműködő környezet előmozdítása az uniós és nem uniós nemzeti illetékes hatóságok között, hogy közös eredményeket érjenek el az adott jogszabály értelmezésének leginkább vitatott szempontjaival kapcsolatban.
Ülés Cím Kezdődátum Befejezés dátuma
1 Virtuális osztályterem: Állatjólét levágáskor és kiirtás céljából történő leölés esetén (alapszint) 21/06/2022 23/06/2022
2 Az állatjóléttel foglalkozó virtuális osztályterem vágási szinten (alapszinten)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Az állatjóléttel foglalkozó virtuális osztályterem kiürítés céljából történő leölés esetén (alapszint) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtuális osztályterem: Állatjólét vágáskor (alapszint)-II. 22/11/2023 24/11/2023
Az állatok kímélete vágáskor és kiirtáskor (alap)