BTSF tečaj osposobljavanja o dobrobiti životinja pri klanju i u slučaju usmrćivanja radi depopulacije (osnovna razina).

Organizacija i provedba aktivnosti osposobljavanja o dobrobiti životinja na poljoprivrednim gospodarstvima, dobrobiti životinja u trenutku usmrćivanja životinja (u klaonicama i radi kontrole bolesti) te dobrobiti životinja tijekom prijevoza u okviru inicijative „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

Opći su ciljevi sljedeći:

  • Podizanje svijesti o pravilima i načinu na koji se ona poštuju u područjima obuhvaćenima važećim zakonodavstvom EU-a u pogledu proizvodnje peradi i svinja, praksi klanja i prijevoza na velike udaljenosti.
  • Osiguravanje dosljednih i visokih standarda primjene u cijeloj Uniji,
  • Promicanje razmjene dobrih i najboljih praksi među državama članicama EU-a u pogledu kontrolnih aktivnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.
  • Poboljšanje uvjeta dobrobiti živih životinja iz uzgoja u Europi.
  • Unaprjeđenje osviještenosti o zakonodavstvu EU-a u području dobrobiti životinja u odabranim zemljama izvan EU-a,
  • Poticanje konstruktivnog dijaloga među zainteresiranim stranama (uključujući poslovne subjekte, nevladine organizacije i njihove krovne organizacije) te suradnje među nacionalnim nadležnim tijelima u EU-u i izvan njega radi postizanja zajedničkih ciljeva u pogledu najspornijih aspekata tumačenja relevantnih zakonodavnih akata.
Sjednici Naslov Datum početka Datum završetka
1 Virtualna učionica o dobrobiti životinja pri klanju i u slučaju usmrćivanja radi depopulacije (osnovna razina) 21/06/2022 23/06/2022
2 Virtualna učionica o dobrobiti životinja pri klanju (osnovna razina)-I 24/01/2023 26/01/2023
3 Virtualna učionica o dobrobiti životinja u slučaju usmrćivanja radi depopulacije (osnovna razina) 16/05/2023 18/05/2023
4 Virtualna učionica o dobrobiti životinja pri klanju (osnovna razina)-II 22/11/2023 24/11/2023
Dobrobit životinja pri klanju i depopulaciji (osnovna)